Norrlandsrabatten på elskatt ska bort

ENERGI. Hushåll och företag i norra Sverige ska bli av med sin rabatt på energiskatten på el, föreslår en utredning. En eluppvärmd villa blir 3 000 kronor dyrare i drift per år.
   I gengäld ska datorhallar få lägre elskatt.

I en rad kommuner i norra Sverige är energiskatten på el lägre än i resten av landet. Rabatten på elskatten infördes 1981 och motiverades då med att hushållens uppvärmningskostnader är högre i Norrland.

Hushållen i norr betalar nu 19,4 öre per kilowattimme el i energiskatt. I övriga landet är skatten 29,4 öre per kilowattimme.

Nu föreslår en utredning som har sett över skatten på el att Norrlandsrabatten tas bort 2017.

EU-regler gör det alldeles för komplicerat att ha rabatten kvar.

Räknas som statligt stöd

Skatterabatter för företag räknas enligt EU-reglerna som statligt stöd, och det sammanlagda stödet till ett företag får inte överskrida en viss summa.

Om Norrlandsrabatten ska vara kvar måste elbolagen kunna skilja ut de över 80 000 företag som finns i kommunerna med nedsatt elskatt, så att de betalar full energiskatt och sedan får en återbetalning – om det inte gör att de kommer över taket i reglerna för statligt stöd.

Utredningen tror att det blir omöjligt. Ungefär hälften av de drygt 80 000 företagen är enskilda firmor, där det kan vara svårt att skilja på el för firman och el för privat bruk.

Det skulle också leda till en väldigt tung administrativ börda för alla inblandade, inklusive Skatteverket, enligt utredningen.

Staten får in mer skatt

Den slopade Norrlandsrabatten beräknas öka statens inkomster med uppemot 700 miljoner kronor per år. För företag och de 500 000 hushåll som finns i de berörda kommunerna blir det dyrare el. Enligt utredningen ökar kostnaden för att värma upp en vill med el med 3 000 kronor per år när Norrlandsrabatten tas bort.

Utredningen föreslår också att stora datorhallar ska räknas till de verksamheter som bara betalar 0,5 öre i elskatt. Dit räknas nu industriell verksamhet, tillverkningsprocesser och yrkesmässig växthusodling.

Motiveringen till det är att datorhallar är internationellt konkurrensutsatta och att deras verksamhet är elintensiv.

Utredningen räknar med att rabatten för datorhallar minskar statens skatteintäkter med runt 300 miljoner kronor per år

De företag som får den låga elskatten på 0,5 öre per kilowattimme ska i framtiden få sin rabatt genom ett nytt system med återbetalning, föreslår utredningen. Riktigt stora elförbrukare undantas. Företag med industriell verksamhet ska få bara upp till 12 000 kronor per år tillbaka på elskatten.

Det förslaget ökar statens inkomster med nära 600 miljoner kronor per år, netto.

Sammanlagt ska utredningens förslag leda till att staten får 975 miljoner kronor mer i skatt.

Forrige artikel KD:s beslut bryter budgetpakt Næste artikel "Öppna skolan på loven för nyanlända"
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.