Norden går samman mot Ryssland

SÄKERHET. De nordiska länderna fördjupar sitt försvarssamarbete för att möta hotet från Ryssland. Det skriver ländernas försvarsministrar i en debattartikel i norska Aftenposten.

Ryssland lägger stora pengar på sin militära förmåga och är berett att använda förmågan för att nå politiska mål, skriver de fem ministrarna. De noterar ökad rysk militär verksamhet i Östersjöområdet och i Nordområdena, utmanande agerande från rysk militär längs de nordiska ländernas gränser och kränkningar av Östersjöländernas territoriella integritet.

”Rysslands agerande är den största utmaningen mot den europeiska säkerhetsordningen”, skriver de i debattartikeln. ”Vi har ett nytt normalläge att förhålla oss till.”

För att möta denna nya situation fördjupar de fem nordiska länderna sitt försvarssamarbete. ”Genom att tillsammans agera bestämt, förutsägbart och konsekvent kan vi bidra till fred och säkerhet i vår del av världen”, skriver de fem ministrarna. ”Samtidigt stärker vi sammanhållningen i EU och Nato samt bidrar till att upprätthålla den transatlantiska länken.”

De nordiska länderna ska dela information om vad som sker i luftrummet för att öka förvarningstiderna. De ska träna tillsammans och erbjuda varandras flygvapen att använda baser i ett annat land om vädret är dåligt vid den egna flygbasen.

De ska också utbyta information och erfarenheter om hur man kan möta cyberattacker.

Utöver det samnordiska ska den nationella militära förmågan i vart och ett av länderna stärkas genom bilaterala samarbeten. ”Bilaterala samarbeten kompletterar och stärker det nordiska samarbetet som helhet och säkerheten i vår del av världen.”

Vid ett möte i Arvidsjaur i mars undertecknade representanter för de fem nordiska länderna ett omarbetat industriavtal, som också det är en del i försvarssamarbetet. Avtalet handlar om försörjningstrygghet vid allvarliga nödlägen och krig, och bestämmelser om handel med krigsmateriel mellan de nordiska länderna.

 

Debattartikeln i Aftenposten

 

Forrige artikel Löfven gav halvt svar om föräldraförsäkringen Næste artikel Riksdagsutskott vill ha förklaring av skattechefen
Regionråd (SD):

Regionråd (SD): "Offrat människoliv för att rädda ekonomin"

DEBATT. De äldre ska inte användas som brickor i ett ekonomiskt experiment av regeringen. Testning av nyinflyttade på boenden borde ha införts tidigare och personal borde ha använt korrekt skyddsutrustning, skriver regionråd Håkan Lösnitz (SD).