Nej till ny utredning om Kriminalvården

RÄTTSVÄSEN. Den nedlagda utredningen om Kriminalvården ska inte återupptas. De borgerliga partiernas förslag röstades ner i riksdagen på onsdagen.

Alliansregeringen tillsatte en utredning om Kriminalvården med uppgiften att se över kostnader, granska insatserna att hindra återfall i brott, titta på samarbetet mellan olika aktörer och hämta goda exempel från andra länder. Utredningen lades dock ner av den rödgröna regeringen i början av 2015.

I justitieutskottet enades de fyra borgerliga partierna om att kräva att utredningen ska återupptas, bland annat för att  lösa en av del av problemen kring återfall i brott som Riksrevisionen pekat på tidigare. Men det förslaget föll vid omröstningen i kammaren.

Riksdagsmajoritet är nöjd med den redovisning som regeringen har lämnat över vilka åtgärder som kan väntas för att stärka insatserna mot brott och att regeringen tillsammans med Kriminalvården och andra aktörer ska utveckla arbetet ytterligare. Moderaterna och Vänsterpartiet ville att riksdagen skulle uppmana regeringen att ta fram en nationell handlingsplan. Men övriga partier ansåg att regeringens arbete ska inväntas och förslaget röstades ner.

 

Forrige artikel Fler länder i samarbete om trafikbrott Næste artikel Säpo höjer hotnivån