Naturvårdsverkets generaldirektör slutar

MILJÖ. Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren har meddelat personalen att hon slutar inom kort. Den generaldirektör bland miljömyndigheterna som suttit näst längst på sin stol är Skogsstyrelsens Monica Stridsman.

Foto: Naturvårdsverket
Johanna Alskog

Maria Ågrens förordnande går ut i februari nästa år. Hon har i dag meddelat personalen att hon ska sluta då eller när regeringen har hittat en efterträdare. Det bekräftar myndighetens pressavdelning för Altinget.

Ågren har varit generaldirektör för Naturvårdsverket sedan år 2009 och tillsattes av förförra miljöministern Andreas Carlgren (C). Före det innehade hon samma position på SMHI under sex års tid samt var under en kortare period tillförordnad generaldirektör för Statens geotekniska institut.

Alliansregeringen hann under sina två mandatperioder byta ut generaldirektörerna på samtliga myndigheter som i dag ligger under miljödepartementet (miljö och energi) samt även på de två betydelsefulla myndigheterna under jordbruksdepartementet: Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.

I dag är tre generaldirektörer hämtade ur Centerpartiets egen mylla: Elisabet Falemo på Elsäkerhetsverket, Rolf Brennerfelt på SMHI samt Åsa-Britt Karlsson på Statens geotekniska institut. Men den borgerliga regeringen tillsatte även S-märkta Ingrid Petersson som generaldirektör för Formas.

Fakta
Så här länge har generaldirektörerna inom miljö- och energi suttit:

2009 februari Naturvårdsverket Maria Ågren (generaldirektör SMHI 2003-2009)
2009 juni Monica Stridsman
2010 september Kemikalieinspektionen Nina Cromnier
2011 mars Havs- och vattenmyndigheten Björn Risinger
2011 maj Elsäkerhetsverket Elisabet Falemo C
2012 mars Energimyndigheten Erik Brandsma
2012 april SGI Åsa-Britt Karlsson C
2012 september Strålsäkerhetsmyndigheten Mats Persson (generaldirektör vid Jordbruksverket 2003-2012)
2012 september Jordbruksverket Leif Dennerberg
2013 januari Anne Vadasz Nilsson
2013 september Formas Ingrid Petersson S
2014 september SMHI Rolf Brennerfelt C

Ett gd-förordnande är i regel på sex år och kan förlängas med tre plus tre år. Riktlinjen är att en generaldirektör är nio år på en myndighet och därefter bör byta.


Källa: Regeringen.se

I övrigt har generaldirektörerna tjänstemanna- eller branschbakgrund.

Efter Maria Ågren är det Skogsstyrelsens Monica Stridsman som suttit längst på sin post, nyaste tillskottet är SMHI:s högsta chef Rolf Brennerfelt som som tillträdde under den förra regeringens slutspurt i september i år.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget