Naturvårdsverkets generaldirektör slutar

MILJÖ. Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren har meddelat personalen att hon slutar inom kort. Den generaldirektör bland miljömyndigheterna som suttit näst längst på sin stol är Skogsstyrelsens Monica Stridsman.

Maria Ågrens förordnande går ut i februari nästa år. Hon har i dag meddelat personalen att hon ska sluta då eller när regeringen har hittat en efterträdare. Det bekräftar myndighetens pressavdelning för Altinget.

Ågren har varit generaldirektör för Naturvårdsverket sedan år 2009 och tillsattes av förförra miljöministern Andreas Carlgren (C). Före det innehade hon samma position på SMHI under sex års tid samt var under en kortare period tillförordnad generaldirektör för Statens geotekniska institut.

Alliansregeringen hann under sina två mandatperioder byta ut generaldirektörerna på samtliga myndigheter som i dag ligger under miljödepartementet (miljö och energi) samt även på de två betydelsefulla myndigheterna under jordbruksdepartementet: Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.

I dag är tre generaldirektörer hämtade ur Centerpartiets egen mylla: Elisabet Falemo på Elsäkerhetsverket, Rolf Brennerfelt på SMHI samt Åsa-Britt Karlsson på Statens geotekniska institut. Men den borgerliga regeringen tillsatte även S-märkta Ingrid Petersson som generaldirektör för Formas.

I övrigt har generaldirektörerna tjänstemanna- eller branschbakgrund.

Efter Maria Ågren är det Skogsstyrelsens Monica Stridsman som suttit längst på sin post, nyaste tillskottet är SMHI:s högsta chef Rolf Brennerfelt som som tillträdde under den förra regeringens slutspurt i september i år.

Forrige artikel Löfven misströstar över uteblivna reformer Löfven misströstar över uteblivna reformer Næste artikel Regional kultur får stå tillbaka för kulturtidskrifter Regional kultur får stå tillbaka för kulturtidskrifter