Naturskyddsföreningen: Samla skog, miljö och klimat i en utredning

KORTNYTT. Den nya regeringen bör tillsätta en samlad skogs-, miljö- och klimatpolitisk utredning, anser Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

Den nya regeringen bör tillsätta en samlad skogs-, miljö- och klimatpolitisk utredning, en utredning som "tar ett nödvändigt helhetsgrepp utifrån insikten att vi inte kommer att nå de berörda miljömålen med dagens politik". Det skriver Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande, på DN debatt.

Sandahls artikel är en replik på en debattartikel av Magnus Nilsson, författare till en uppmärksammad ESO-rapport som bland annat föreslår att skogsägarna ska avsätta medel till skogsskydd. Förslaget har fått hård kritik från skogsägarhåll.

Men Sandahl påminner om att det inte är något ovanligt att staten och näringslivet samfinansierar viktiga insatser. "Inom området vattenverksamhet utgör den nyligen inrättade Vattenkraftens miljöfond en modell för en kollektiv finansiering av miljöåtgärder." skriver Sandahl som inte anser att det är rimligt att skattebetalarna ska stå för hela reservatsnotan.

Krypskytte mot miljömål

Sandahl ifrågasätter om alla berörda aktörer verkligen ställer upp på miljömålen och anser att det pågår ett krypskytte från skogsnäringen mot miljömålet Levande skogar.

Forrige artikel Gymnasielagen får grönt ljus Næste artikel Alliansen sprack i Uppsala
Överblick: M-topp i blåsväder och regeringskritik mot äldreboenden

Överblick: M-topp i blåsväder och regeringskritik mot äldreboenden

ÖVERBLICK. Enligt källor råder kaos i Stockholms stadshus med dålig arbetsmiljö under moderata finansborgarrådets ledning. SD och V kritiska till regeringens hantering av äldrevården som nu fått smittspridning. Tyskland begränsar videomöten med Zoom av säkerhetsskäl. Läs Altingets överblick.