Myndigheter trycker på för skatt på dubbdäck

VINTERLUFT. Tre centrala myndigheter är överens: Regeringen bör föreslå en skatt på dubbdäck i Stockholm.

En utredning om skatt på dubbdäck kom i våras fram till att skatten inte bör införas, efter att ha vägt samman effekterna på hälsa, trafiksäkerhet och framkomlighet. En dubbdäcksskatt i Stockholm skulle spara liv men leda till fler olyckor och stopp i trafiken, enligt utredningen.

Utredningen ansåg också att de problem med skadliga partiklar i luften som dubbdäcken orsakar kommer att lösa sig ändå, utan ekonomiska styrmedel.

Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten och Trafikverket är kritiska till de slutsatserna.

Lättare nå miljömål

Naturvårdsverket betonar i sitt remissvar att det behövs ytterligare insatser för att minska halterna av skadliga partiklar i luften. ”Naturvårdsverket har i den fördjupade utvärderingen av miljömålen fört fram skatt för användning av dubbdäck som ett effektivt styrmedel för att minska halterna av slitagepartiklar”, påpekar verket.

Dessutom orsakar dubbdäck inte bara skadliga partiklar och sämre luftkvalitet. De leder också till ökade utsläpp av koldioxid och värre buller, skriver Naturvårdsverket.

Människors hälsa ska skyddas

Också Folkhälsomyndigheten vill han en skatt på dubbdäck. ”Införs en skatt på dubbdäck får berörda kommuner ytterligare ett verktyg för att klara miljökvalitetsnormerna för luft. Miljökvalitetsnormer finns för att skydda människors hälsa och därför ska de följas”, skriver Folkhälsomyndigheten i sitt remissvar.

Utredningens argument att det skulle vara en trafiksäkerhetsrisk att minska användningen av dubbdäck döms ut av Trafikverket. Det finns inget vetenskapligt belägg för det, skriver Trafikverket i sitt remissvar.

Trafikverket tycker att utredningen tar för lite hänsyn till dubbdäckens negativa effekter. ”Utredningen verkar ha missbedömt slitagepartiklarnas negativa konsekvenser och helt ignorerat buller och klimatpåverkan liksom slitagekostnader”, skriver Trafikverket.

Forrige artikel Nato-spåret blir lite hetare Næste artikel Välfärdsutredningen tar ett kliv högerut Välfärdsutredningen tar ett kliv högerut
Överblick: Sameby vann mot staten och syrligheter mot Thunberg i Davos

Överblick: Sameby vann mot staten och syrligheter mot Thunberg i Davos

ÖVERBLICK. Girjas sameby vann tvisten mot staten, USA:s finansminister Steven Mnuchin är syrlig mot Greta Thunberg vid Världsekonomiskt forum i Davos och Moderaterna har lämnat förslaget om extra pengar till välfärden till finansutskottet. Läs Altingets nyhetsöverblick.