Debatt

MST: Sluta straffa akademiker – gör det lönt att studera

DEBATT. En av de mest konkreta åtgärderna för att fler nyutexaminerade ska få jobb som de är kvalificerade för, är mer praktik. Vi borde även införa fler studentmedarbetarjobb som ger relevant erfarenhet, avskaffa fribeloppet och minska skattetrycket, skriver Moderata studenter (MST).

Greta Eulau, Riksordförande Moderata studenter.
Greta Eulau, Riksordförande Moderata studenter.
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Greta Eulau
Riksordförande Moderata studenter
Lucas Ljungberg
Första vice riksordförande 
Viktor Hedqvist
Andra vice riksordförande 
Niklas Törnå
Riksstyrelseledamot 
Madelene Nord
Riksstyrelseledamot 
Ludvig Berggren
Riksstyrelseledamot 
Linus Lindeblom
Riksstyrelseledamot 

 

Av Sveriges drygt 330 000 studenter uppger nästan nio av tio att de studerar vidare i hopp om att få ett jobb de annars skulle vara underkvalificerad för. Tyvärr är det inte hur verkligheten ser ut efter examen. Enligt Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) vittnar nästan en tredjedel av Sveriges nyutexaminerade studenter om att de inte får ett jobb som matchar deras kompetens efter examen. Resultatet kan bli personliga tragedier när det inte lönar sig att studera och göra rätt för sig, att nyutexaminerade tvingas omutbilda sig eller ta ett jobb som de är överkvalificerade för, gör klassresor omöjliga. För att fler ska få användning av sin utbildning, få möjlighet till en klassresa och för att arbetsmarknaden snabbare ska kunna hitta arbetskraft måste matchningen mellan högskolan och arbetslivet förbättras.

Ett stort problem för arbetsmarknaden 

Utöver konsekvenserna missmatchning får för nyutexaminerade studenter, är det även ett enormt problem för arbetsmarknaden. Samtidigt som nyutexaminerade inte kan hitta jobb råder enorm personalbrist inom flera yrkeskategorier och företag letar med ljus och lykta efter kompetent arbetskraft.

Möjligheterna till praktik bör förbättras 

En av de mest konkreta åtgärderna för att minska avståndet mellan studietiden och arbetslivet är praktik och så kallade studentmedarbetarjobb. Möjligheterna till praktik ser olika ut på olika lärosäten och möjligheterna behöver överlag bli bättre för att fler dels ska välja att göra praktik under sin studietid samt dels få ut någonting av den. Moderata studenter vill förutom det att utbudet på studentmedarbetarjobb ökar. Denna jobbform har blivit vanlig i Danmark och är ett kvalificerat extrajobb vid sidan av studierna där arbetsuppgifterna kopplar an till vad studenten studerar. Samtidigt som det innebär ett tillskott till CSN utgör det för många en avgörande länk till arbetsmarknaden.

Bättre VFU krävs  

För att fler ska få användning av sin utbildning, få möjlighet till en klassresa och för att arbetsmarknaden snabbare ska kunna hitta arbetskraft måste matchningen mellan högskolan och arbetslivet förbättras.

Utöver dessa valfria vägar till arbetsmarknaden behöver den verksamhetsförlagda utbildningen förbättras. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är obligatoriska läromoment i flera utbildningar inom bland annat vård- och lärarutbildningar. Problemet är att den verksamhetsförlagda utbildningen allt för ofta håller för låg kvalitet eller erbjuds i för liten utsträckning. Anledningarna till detta är bland annat för att platserna där utbildningen ges, exempelvis sjukhus eller skolor, redan är överbelastade och därmed inte har tid att handleda framtida kollegor. Därför vill Moderata studenter ställa tydligare krav på Sveriges landsting och kommuner att erbjuda mer och bättre verksamhetsförlagd utbildning genom exempelvis handledarkurser och bättre ekonomiska incitament till handledarna.

Skattetrycket är alldeles för högt 

Det är inte enbart möjligheterna in på arbetsmarknaden, utan incitamenten att faktiskt ta möjligheterna som behöver bli bättre. Här vill vi i Moderata studenter avskaffa fribeloppet för att studenter som hinner jobba antingen under somrarna eller bredvid studierna inte ska straffas genom att CSN-lånet trappas av. Men för att öka lönsamheten att studera en relevant utbildning som leder till jobb behöver skattetrycket för Sveriges akademiker minska avsevärt. Här vill vi dels att de första intjänade 500 000 kr ska vara skattefria samt att gränsen för den statliga inkomstskatten höjs och på lång sikt avskaffas.

Möjligheten för klassresa ska öka 

Moderata Studenter vill därför hjälpa studenter ut på arbetsmarknaden under studietiden med praktik och studentmedarbetarjobb, samt belöna produktiva studenter som väljer att jobba under sin studietid att få ut mer pengar i handen genom att höja fribeloppet samt den statliga inkomstskatten. Avslutningsvis handlar frågan om missmatchning i grunden om möjligheter, å ena sidan inför och under studietiden och å andra sidan möjligheterna efter utbildningen och vidare ut i yrkeslivet. För att ingen framöver ska behöva ångra åren som lades på högskolan kommer mer rigorösa insatser behöva göras, men till dess är åtgärderna vi presenterat här avgörande för att fler ska kunna nå drömjobbet, genomföra en klassresa och se tillbaka på studietiden som värt all ansträngning. Att Sveriges studenter får lön för sin möda.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00