MSB ska trygga kommuners informationssäkerhet

KORTNYTT. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får i uppdrag att i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL) förbättra kommunernas informationssäkerhet.

I regeringsuppdraget till MSB och SKL ingår bland annat att uppdatera och vidareutveckla ett metodstöd på informationssäkerhetsområdet som riktar sig mot kommuner. Det ingår även att genomföra riktade utbildningsinsatser mot kommuner, landsting och länsstyrelser. 

Läs också: Dataskyddsmyndigheter ska granska appar och sociala medier

Bakgrunden till uppdraget är det ökade IT-hotet, till exempel dataintrång och skadlig kod. Kunskapen om informationssäkerhet i kommuner, landsting och hos länsstyrelser behöver öka och människor ska kunna förlita sig på att den samhällsviktiga information som aktörerna har är i trygga händer. 

Forrige artikel LO: Anställningsvillkor påverkar risken för sexuella trakasserier Næste artikel Indien toppar högkvalificerade med arbetstillstånd
Postnord: Behövs mer finansiering än bara portointäkter

Postnord: Behövs mer finansiering än bara portointäkter

REPLIK. I den kommande postlagsutredningen är det viktigt att se hur samhällsuppdraget posttjänsten kan utföras utan att det innebär en orimlig ekonomisk belastning för tillhandahållaren, skriver Postnords koncernchef, Annemarie Gardshol.