MP: Varje investerad krona ska dra utvecklingen åt rätt håll

DEBATT. Coronapandemin har ställt mycket i samhället på sin spets. Människors liv, hälsa och ekonomi står på spel. Snabba och omfattande åtgärder har krävts för att rädda jobb, företag och människors försörjning. Nu behöver vi ta nästa steg och investera i en framtid värd att längta till, skriver Karolina Skog (MP).

Karolina Skog (MP)
Riksdagsledamot, finansutskottet och ekonomiskpolitisk talesperson


Den riksdagsvår som vi nu lämnar bakom oss kommer vi aldrig att glömma. Med nio extra ändringsbudgetar och 250 miljarder kronor i krispaket har riksdagsarbetet för många ledamöter gått på högvarv i en ovanligt tom riksdag. Sverige, EU och världen har aldrig befunnit sig i en liknande situation och än är pandemin inte över.

Liv behöver fortsatt räddas, smittspridningen tryckas tillbaka och ekonomin underhållas med åtgärder för att företag och jobb ska finnas kvar efter den värsta krisen. Men samtidigt är det också nu som vi behöver se framåt och planera för vår tids stora investeringar. Ekonomin kommer behöva en kraftig injektion för att komma igång igen och i det arbetet är det två delar som är helt centrala för att vårt samhälle ska stå bättre rustat för framtiden: välfärden och den gröna omställningen. 

Pengarna måste nå fram

Den omorganisering som stora delar av vården och omsorgen har tvingats göra under våren är unik. Intensivvårdsplatser har tagits fram i rekordfart och hela verksamheter har omorganiserat allt sitt arbete för att kunna svara upp mot behoven som pandemin har fört med sig. Vård och omsorgspersonal har gjort enorma insatser för att rädda liv och lindra smärta, men det stora trycket de har utsatts för har tydligt visat på behoven av långsiktiga investeringar i välfärden. 

Vi har gjort stora tillskott till regioner och kommuner. Det är pengar som nu måste nå fram och stärka välfärden. På många plan kommer det behövas strukturella förändringar för att välfärden ska ha de resurser som krävs och då räcker inte tillfälliga pengar. Arbetsvillkoren inom vård och omsorg måste förbättras så att de som arbetar med det som är viktigast inte slits ut. En av våra stora utmaningar framåt är att locka fler till omsorgsyrkena. 

Hävstång för grön omställning

Vi kan och ska investera Sverige ur den här krisen med gröna investeringar som bygger ett fossilfritt och jämlikt samhälle. Med starka statsfinanser har vi både råd och möjlighet att hantera pandemins omedelbara effekter på ekonomin och att investera för framtiden. Det är nu vi måste våga göra vår tids stora investeringar och då har vi inte råd att att bara sikta in oss på att öka produktionen och konsumtionen. Vi måste se till att få dubbel nytta av statens medel genom att identifiera investeringar som stärker ekonomin och bygger Sverige mer robust inför kommande utmaningar. 

Ett sätt att göra detta på är att använda krisstöd till näringslivet som en hävstång för grön omställning. Under den brinnande krisen har staten stöttat företag för att de ska överleva. Fokus har varit att snabbt få fram medel som räddar jobb och människors försörjning. På så sätt har vi räddat tusentals personers försörjning. När vi nu ska satsa oss ur krisen så ska det inte ske utan motkrav.  

"Politikens ansvar"

Svenska företag kan vara världsledande i den gröna omställningen och med rätt förutsättningar är det svenska företag som kan ta fram lösningarna på framtidens utmaningar. Många företag har projekt som i princip är startklara. Det är nu innovativ teknik som sänker utsläpp och möjliggör övergången till en fossilfri ekonomi behövs som allra mest. Här har staten en viktig uppgift – vi behöver skapa förutsättningarna som krävs för att dessa företags innovativa arbete inte stannar upp och att dessa företag ges möjlighet att investera för framtiden.

Under finanskrisen stannade klimatarbetet på flera håll upp. Omställningen försenades och investeringar för framtiden uteblev. Det är en utveckling vi inte har råd med i dag och det är politikens ansvar att se till att arbetet i stället växlar upp.

Världen efter corona kommer inte vara densamma som innan. Varje krona vi investerar i återhämtningen måste dra utvecklingen åt rätt håll och skapa en rättvis grön omställning.

Forrige artikel S-ledamöter: Nu måste vi lösa problemen i sjukförsäkringen S-ledamöter: Nu måste vi lösa problemen i sjukförsäkringen Næste artikel DHR: Yrket personlig assistent har inte prioriterats – dags att förändra DHR: Yrket personlig assistent har inte prioriterats – dags att förändra