Moderata studenter: Därför måste Ernkrans avgå

DEBATT. Matilda Ernkrans (S) har visat ett totalt ointresse för höstens högskoleprov. Sverige förtjänar en högskoleminister som tar ansvar i stället för att komma med lama bortförklaringar, skriver Lucas Ljungberg, Moderata studenter.

Lucas Ljungberg
Riksordförande, Moderata studenter


Högskoleminister Matilda Ernkrans (S) har visat totalt ointresse för högskoleprovet som nu har ställts in två gånger. Det tog 129 dagar från att vårens prov ställdes in tills en utredning om höstens prov tillsattes. En utredning som saknade direktiv om att utreda alternativa lösningar och vars slutsats var att det skulle bli logistiskt svårt att genomföra provet.

Efter hårda påtryckningar i riksdagen tog Matilda Ernkrans till slut initiativ och bad ansvarig myndighet för högskoleprovet, Universitets- och högskolerådet (UHR), utreda möjligheten att genomföra höstens prov ändå, fast endast för personer som inte har giltigt högskoleprov. Detta kunde Matilda ha gjort i samband med att vårens prov ställdes in den 13 mars, i stället skedde det den 27 augusti – alltså 169 dagar senare.

Motarbetar genom lathet

Kritiken mot Matilda Ernkrans senfärdighet har inte bara kommit från borgerligt håll utan även från Socialdemokraternas egna studentförbund S-studenter. I tidningen Dagens Arena konstaterade S-studenter i en debattartikel att högskoleprovet kunde ha genomförts och att provet ställdes in på grund av bristande engagemang från regeringens sida.

I en tid då arbetslösheten skjuter i höjden och intresset för högskolestudier ökar är det fullkomligt orimligt att högskoleministern motarbetar högskoleprovets genomförande genom lathet.

Många har förlorat sina jobb till följd av coronakrisen, speciellt unga som har sett sina arbeten i hotell- och restaurangbranschen gå upp i rök. En betydande del av dessa personer förlorar nu sin chans att kunna få studera vidare och göra sig själva anställningsbara. Allt bara för att Matilda Ernkrans inte velat bry sig om att ens försöka genomföra högskoleprovet på ett säkert sätt.

Inte omöjligt – bara svårare

Att genomföra högskoleprovet är inte en omöjlighet, det handlar uteslutande om viljan att göra det. För kan universitet och högskolor runt om i landet säkerställa att vanlig undervisning genomförs på ett säkert sätt, kan också några timmars prov med extra åtgärder genomföras. Genom att använda sig av fler lokaler och fler provvaktare går höstens högskoleprov att genomföra. I utredningen som genomfördes av den ansvariga myndigheten UHR fanns det inget lärosäte av de som hade ansvar för att genomföra provet som konstaterade att det var omöjligt att genomföra – bara svårare.

Lathet och bortförklaringar

Matilda Ernkrans har vid upprepade tillfällen haft goda möjligheter att ta sitt ansvar och säkerställa att höstens högskoleprov genomförs på ett säkert sätt, men har visat ett totalt ointresse. Det är ett enormt svek mot alla som vill skriva högskoleprovet, framförallt alla unga som riskerar att förlora sin möjlighet att komma in på sin drömutbildning, bara för att högskoleministern inte orkar bry sig.

Sverige förtjänar en högskoleminister som inte är lat, en som faktiskt tar ansvar och leder i stället för att komma med lama bortförklaringar. Matilda Ernkrans måste avgå.

Forrige artikel Debatt: Stärk lokalpolitikens ställning – avskaffa gemensam valdag Debatt: Stärk lokalpolitikens ställning – avskaffa gemensam valdag Næste artikel Lokala KD-toppar: Äldre möter fler risker än bara corona Lokala KD-toppar: Äldre möter fler risker än bara corona
Nej, politiker är inte osentimentala schackdatorer

Nej, politiker är inte osentimentala schackdatorer

ANALYS. Hade Centerpartiet varit verkligt osentimentalt i fallet Fredrick Federley hade han förmodligen kapats redan i förra veckan. Det som sker nu illustrerar snarare att det inom partier finns både sentimentalitet och vänskap, inte bara kallhamrad strategi.

Överblick: Liberal SCB-mardröm och landshövding slutar

Överblick: Liberal SCB-mardröm och landshövding slutar

ÖVERBLICK. Liberalerna får sitt lägsta stöd någonsin i SCB:s partisympatiundersökning. Fredrick Federley (C) har inte partiledningens förtroende. Stefan Löfven (S) menar att det är regionerna som bär ansvaret för att äldre inte fått coronavård och landshövdingen i Norrbotten slutar.

L-toppen som hoppat av riksdagen fyra gånger

L-toppen som hoppat av riksdagen fyra gånger

INTERVJU. Medan Liberalerna på riksnivå ligger under riksdagsspärren i mätning efter mätning så styr Torkild Strandberg (L) Landskrona med ett stöd på över 30 procent. Han har också blivit invald i riksdagen fem gånger, men fyra gånger har han hoppat av.