Debatt

Minska utsläppen – inkludera biogas i reduktionsplikten

Att ge reduktionspliktiga aktörer möjlighet att uppfylla sin reduktionsplikt med klimatreduktion från biogas skulle ge en rad fördelar både för svensk transportsektor och biogasproduktion, skriver ett antal aktörer inom biodrivmedel.

Biogasen bör snarast inkluderas inom reduktionsplikten, skriver debattörerna.
Biogasen bör snarast inkluderas inom reduktionsplikten, skriver debattörerna.Foto: Stefan Jerrevång/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Marlene Burwick
Director Public Affairs St1 Sverige AB
Stefan Hermansson
Vd Småländska bränslen AB
Johan Englund
Public Affairs Sweden Gasum AB
Ewout Bakx
Director Nordics OG Clean Fuels – OrangeGas Sverige AB
Åke Birgersson
Vd Hagelsrum Biogas 

 

Sverige har haft skattebefrielse på biogas sedan lång tid tillbaka. Det har varit en grundbult i svensk klimatpolitik att klimatsmart biogas inte ska belastas med koldioxidskatt. En dom i EU-tribunalen har nu satt stopp för detta och biogasen är hotad.

Biogas bidrar till utsläppsminskning

Den 21 december 2022 fick det tyska bolaget Landwärme rätt mot EU-kommissionen i sin klagan över kommissionens godkännande av den svenska skattebefrielsen för biogas. Bedömningen om Sverige kan skattebefria biogas ska nu göras enligt en mer djupgående granskningsprocess där Landwärmes möjligheter att protestera ökar. Det återstår att se om och när Sverige återigen kan ge skattebefrielse till biogas, men med de nya ändringarna i gruppundantagsförordningen för statsstöd (GBER), ser det återigen ljusare ut.

I väntan på ett avgörande av skattebefrielsens öde krävs en palett av åtgärder då det är olika förutsättningar för användningen av biogas i olika segment och användningsområden. Två omedelbara åtgärder är att stänga dörren för eventuella återkrav av skattebefrielsen för 2021 och 2022 samt att återställa skattefördelar för biogas jämfört med fossil naturgas. Men vi vill även lyfta en tredje möjlighet: reduktionsplikt. Via ändringarna i nämnda GBER ser det nu ut att bli möjligt att kombinera till exempel skattelättnader och reduktionsplikt.

Biogas har en klimatreduktion på drygt 90 procent jämfört med fossila drivmedel, vilket betyder att den svenska produktionen av biogas bidrar med en utsläppsminskning på cirka 330 000 ton koldioxidekvivalenter årligen.

Biogas har en klimatreduktion på drygt 90 procent jämfört med fossila drivmedel, vilket betyder att den svenska produktionen av biogas bidrar med en utsläppsminskning på cirka 330 000 ton koldioxidekvivalenter årligen. Värdet av denna klimatreduktion vid inblandning i reduktionsplikten är hisnande 1,3 miljarder årligen, med utgångspunkt i pliktavgiften för diesel.

Stoppa prisökningen vid pump

Att ge reduktionspliktiga aktörer möjlighet att uppfylla sin reduktionsplikt med klimatreduktion från biogas skulle ge en rad fördelar både för svensk transportsektor och biogasproduktion:

  • Värdet av biogasens klimatreduktion skulle kunna realiseras för dem som säljer biogas som drivmedel, samma aktörer som från den 6 mars är skattskyldiga för biogas.
  • Priset på biogas till konsument skulle kunna hållas fortsatt lågt då värdet av klimatreduktionen kan säljas till reduktionspliktiga aktörer. I nuläget har priset vid pump ökat med cirka 4–5 kr/kg på grund av skatteeffekten.
  • Konkurrensen inom reduktionsplikten ökar vilket borde leda till lägre kostnad för att uppfylla densamma, och därmed lägre kostnad vid pump även för diesel där utmaningen att uppfylla reduktionsplikten varit störst.
  • Reduktionsplikten kan utvecklas och anpassas efter rådande omständigheter snarare än avvecklas. Systemet är helt i linje med EU:s förnybarhetsdirektiv och liknande system i andra länder, vilket underlättar ett genomförande i harmoni med EU:s regelverk.
  • Reduktionsplikten är ett marknadsbaserat styrmedel som inte kräver omständliga överkompensationsberäkningar.

Produktionen av biogas ska tiodubblas

Biogasen bör alltså snarast inkluderas inom reduktionsplikten. Ett sätt att göra det på är att leverantörer av biogas som drivmedel kan sälja sin utsläppsreduktion till reduktionspliktiga aktörer. Motsvarande system i Tyskland har lett till låga kostnader för fordonsgas och kraftigt ökad andel biogas i fordonsgasen.

Dessutom uppmanar EU nu Sverige (och andra länder) att i den nationella energi- och klimatplanen beskriva hur man kan bidra till det europeiska målet att tiodubbla produktionen av uppgraderad biogas. Ett sätt är att tydligt klargöra den viktiga roll som biogas har att spela i drivmedelsmixen de kommande decennierna.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00