Miljonbelopp betalas till döda pensionärer

FUSK. Pensionsmyndigheten planerar att kräva levnadsintyg också från pensionärer som är skrivna i Sverige. Enligt en rapport till regeringen misstänker myndigheten att en del av dem har flyttat utomlands och dött, men fortfarande får pension och bostadstillägg.

Utlandsflytt är den främsta grunden till fusk med pension och bostadstillägg, skriver Pensionsmyndigheten i rapporten. Därför utreder myndigheten nu om det går att kräva levnadsintyg också från pensionärer som officiellt bor i Sverige, men som misstänks ha flyttat utomlands.

Levnadsintyg en gång om året krävs för alla som får pension från Sverige och är bosatta i utlandet.

Men pensionärer som har flyttat utomlands utan att informera om det kommer Pensionsmyndigheten inte åt. ”Samtliga pensioner och ersättningar riskerar därför att fortsatt utbetalas felaktigt efter dödsfallsmånaden”, skriver Pensionsmyndigheten.

Också levande pensionärer fuskar

Det är inte bara vid dödsfall som myndigheten misstänker att personer som flyttat i smyg får pengar utan att ha rätt till dem.

Bostadstillägg är en förmån som gäller pensionärer bara så länge de bor i Sverige. Den som flyttar ut ur landet utan att anmäla det kan fortsätta att få bostadstillägget, upp till 4 650 kronor i månaden, utan att ha rätt till det.

Garantipension går att ta med sig vid flytt till andra EU-länder eller till Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein. Men om flyttlasset går till något annat land dras garantipensionen in. Genom att hålla tyst om flytten kan en pensionär få upp till 7 999 kronor i månaden utan att ha rätt till det.

Myndigheten får anonyma tips

Pensionsmyndigheten får anonyma tips från allmänheten om personer som har flyttat, ibland också impulser från andra myndigheter, och startar då en kontrollutredning.

”Det här är ett område där vi behöver göra mycket mer, både genom att utöka möjligheterna att utreda vid anonyma anmälningar samt ökade riskanalyser för att kunna fånga upp de ärenden där vi kan identifiera de största riskerna för avsiktliga fel”, skriver Pensionsmyndigheten i rapporten.

 

Rapport från Pensionsmyndigheten: Felaktiga utbetalningar

 

Forrige artikel Parlamentet pressar på om flyktingar Næste artikel Lättare ta del av offentlig information