Mer pengar till nattis

OMSORG. För att stödja kommuner att erbjuda mer omsorg på kvällar, nätter och helger vill regeringen införa ett stimulansbidrag till kommunerna. Bidraget är 80 miljoner per år och innebär mer än en fördubbling av det befintliga statsbidraget till kommunerna.

Det tidigare bidraget är ett riktat statsbidrag för 2015 och 2016 på 31 miljoner kronor vardera år. Regeringens förslag medför en utökning av befintligt statsbidrag med 49 miljoner per år 2015 och 2016. Även därefter föreslås bidraget uppgå till 80 miljoner årligen 

Forrige artikel Åkesson utbränd Næste artikel Meddelarskydd ska byggas ut