Mer flyg på Ärna

FLYGTRAFIK. Civil, kommersiell flygtrafik ska tillåtas på försvarets flygplats i Ärna utanför Uppsala. Det är innebörden av en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen.

I november förra året beslutade den förra regeringen att tillåta civilt flyg på Ärna. Bakgrunden var att Försvarsmakten hade begärt att få utöka verksamheten och då även släppa in civilt flyg i linjetrafik. Länsstyrelsen i Uppsala gav klartecken till detta, länsstyrelsens beslut överklagades och regeringen avgjorde då frågan till flygets fördel. Flera miljöorganisationer och boende har dock överklagat regeringsbeslutet. De stödde sig bland annat på att miljödomstolen i ett yttrande avstyrkt att verksamheten byggs ut med kommersiellt flyg

Högsta Förvaltningsdomstolen har nu prövat frågan och domen innebär att den förra regeringens beslut ska stå fast.

Samtidigt kan den nya regeringens planer på fler bostäder gå på tvärs mot dem som vill ha flyg på Ärna och andra flygplatser nära städerna. En särskild statlig förhandlare ska utses för att hjälpa de kommuner som vill bygga bostäder på citynära flygplatsmark. Det är en del i regeringens bostadspolitik vars mål är att bygga 250 000 nya bostäder till och med år 2020, det vill säga cirka 50 000 bostäder per år.

Forrige artikel Nytt tak för PPM-avgifter Næste artikel Älgpremiär kan flyttas