Mer digitalt på Arbetsförmedlingen

DIGITALISERING. Sedan hösten 2016 har arbetssökande i norra Dalarna fått prova på att få stöd från sin arbetsförmedlare via telefon eller webb i stället för att besöka en arbetsförmedling. Från maj införs möjligheten permanent, meddelar Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

I dag går det bra att skriva in sig på Arbetsförmedlingen via webben. Nu ska arbetssökande även kunna ha sitt första planeringssamtal med en arbetsförmedlare via telefon eller genom ett videosamtal.

– Vi är glada att vi kan komplettera vår service lokalt med service via telefon och webb, eftersom vi vet att det är något som efterfrågas av våra arbetssökande, kommenterar Karin Welam Tornemalm, chef på Arbetsförmedlingen i norra Dalarna.

Den utökade servicen via telefon och webb införs successivt i hela landet och väntas vara fullt utbyggd under 2019.

Forrige artikel Wikström utesluter inte läskskatt Næste artikel Stor släktförmögenhet ger höga betyg
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.