Medlemstappet tiltar det politiska systemet

PARTIER. Medlemstappet för partierna ställer helt nya villkor i det politiska landskapet. Ett problem är att medlemmarna är mer extrema än partiets väljare, säger professor Magnus Hagevi.

Magnus Hagevi, professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet anser att det finns samband mellan antalet medlemmar och opinionsläget för partierna.

– På kort sikt kan det finnas en positiv trend i medlemsantalet och opinionsläget, säger Hagevi till Altinget. Hagevi forskar om partimedlemmar och hur det påverkar partierna. Han är med i internationella forskningsprojekt där man jämför utvecklingen i olika länder.

Samband på kort sikt

Magnus Hagevi ser att kortsiktiga uppgångar i opinionen motsvaras av fler partimedlemmar. Men bakom detta finns en långsiktig trend som är nedåt. Det blir allt färre medlemmar i partierna. De senaste 20 åren har det skett en halvering, från en halv miljon till dagens 250 000 medlemmar i de åtta riksdagspartierna.

Men Magnus Hagevi påpekar att de stora nedgångarna har skett i fyra partier som är sprungna ur folkrörelser: Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet.

– Miljöpartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har inte tappat, säger Hagevi, vilket också framgår av diagrammet nedan.

Men det minskade medlemsantalet för de andra partierna stöper om politiken i grunden. En sak handlar om själva partiorganisationen.

– Medlemmarna är mer extrema än partiets väljare. Medlemmar i ett högerparti är mer till höger än väljarna och medlemmarna i ett vänsterparti är mer till vänster än partiets väljare, förklarar Hagevi.

Medlemmarna är alltså mer ideologiskt renläriga. 

– Det blir ett demokratiskt problem. Vem är det som de ska representera?

Samtidigt blir ett parti som inte har så många medlemmar mer snabbfotat.

– Det blir lättare för ett parti att byta åsikter, säger Magnus Hagevi.

Passiva försvinner

Men det finns motverkande faktorer också. Fler i samhället får en minskad auktoritetstro. De medlemmar som är kvar begär mer inflytande. De passiva medlemmarna är alltså på väg att försvinna.

Läs hela artikeln med grafik på Altinget Rikspolitik. Kräver abonnemang, teckna ett gratis ej bindande abonnemang här

 

Forrige artikel Kommunerna kan förlora vindkraftsvetot Kommunerna kan förlora vindkraftsvetot Næste artikel EMA-beslut omgärdas av storpolitik EMA-beslut omgärdas av storpolitik

"Begränsa antalet passagerare och minska trängseln i kollektivtrafiken"

UPPMANING. Under dagens pressträff med socialministern och Folkhälsomyndigheten kom ytterligare uppmaningar för att minska smittspridning. Stanna hemma i påsk, undvik rusningstrafik och trängsel i kollektivtrafiken samt skjut på idrottsarrangemang – även de som innefattar färre än 50 personer.