Andersson räknar med budget i balans

BUDGET. Platserna på yrkesvux fördubblas till nästa år, regeringens budgetproposition handlade till stor del om jobben. Redan 2018 räknar Magdalena Andersson (S) med en budget i balans.

– Det är en budget där vi ser stabil tillväxt och där vi stärker de offentliga finanserna, håller ordning och reda med skattebetalarnas pengar. Regeringen genomför viktiga reformer som tar ansvar för Sverige i en tid av stora förändringar, sade finansministern under pressträffen där budgeten presenterades.

Klicka för att komma till den interaktiva visualiseringen

Klicka på bilden för att komma till vår interaktiva visualisering av budgetpropositionen.

Hon bedömer att budgeten kommer att vara i balans redan under 2018 och räknar med ett överskott i finanserna 2019 och 2020. Totalt presenterades satsningar på 23,6 miljarder. 10 av dessa miljarder kommer som tidigare offentliggjorts att gå till kommunerna.

– Det är viktigt att kommunerna själva kan styra över hur de bäst använder de här pengarna. I vissa kommuner kommer de att användas till att slippa neddragningar, i andra för att förstärka välfärden, främst inom vård och skola, säger Magdalena Andersson.

Miljarder till yrkesvux

1 miljard satsas under nästa år på yrkesvuxplatser. Fram till 2020 stiger siffran till 1,7 miljarder och totalt 27 750 platser för att utbilda inom yrken där det idag råder brist på arbetskraft.

– Det handlar om ett omfattande kunskapslyft för att kunna säkerställa den tillväxt vi har. Idag har varannan arbetsgivare inom offentlig sektor svårt att hitta rätt kompetens på personal och inom näringslivet uppger 30 procent av arbetsgivarna det. Det är viktigt att vi gör något åt detta, sade Magdalena Andersson.

Satsningar som inte varit kända sedan tidigare handlar bland annat om 500 jobbtillfällen av det som regeringen kallar moderna beredskapsjobb inom staten, arbeten för de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Lönebidraget för personer med funktionsnedsättning höjs och även ersättningen till Samhall. Förutom budgetpropositionen 2017 kommer regeringen även att lämna en proposition för rätten till Komvux, vilket kommer ge alla rätt att läsa klart en gymnasieutbildning som ger rätt till högre studier.

Växastödet, som innebär en nedsättning av arbetsgivaravgiften för de företagare som anställer sin första medarbetare, införs.

På utbildningssidan kommer 3600 nya utbildningsplatser på lärarutbildningen införas, vidareutbildning för lärare utan lärarexamen genomförs och webbutbildning för lärare som vill återvända till skolans värld startas upp.

Ökad miljöbudget

Miljöbudgeten innehåller satsningar på bättre miljöövervakning av badstränder, sänkt moms för för reparation av vitvaror införs, för att stimulera återanvändning. Stadsmiljöavtalen utökas och ger kommuner stöd även för cykelsatsningar. Supermiljöbilspremien förlängs.

Polismyndigheten förstärks med 2 miljarder kronor mellan 2017 och 2020 och ökade resurser går till säkerhetspolisen.

– Säpo får ökade medel på grund av det ökade terrorhotet, säger Magdalena Andersson under pressträffen.

Trots storsatsningen på yrkesvux för att få fler arbetslösa i jobb, ser prognosen för arbetslösheten likadan ut som vid Harpsundsprognosen tidigare i år, 6,2 procent. Målet om att ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 kvarstår menar Magdalena Andersson.

– Det är ett bra formulerat mål och ambitiösa och tydliga mål är viktigt och bra att ha i budgetarbetet för att kunna ta fram bra reformer. Vi är betydligt närmare det målet nu jämfört med för två år sedan.

 

Forrige artikel Natorapport ändrar inte politiska positioner Natorapport ändrar inte politiska positioner Næste artikel Satsningen på hyresrätter har fastnat Satsningen på hyresrätter har fastnat
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.