M: Lättare att utvisa vid brott

RÄTTSVÄSEN. Moderaterna vill sänka ribban för att utvisa utländska medborgare som har begått brott. Utvisning ska kunna ske redan vid brott som ger sex månaders fängelse. I dag går gränsen vid fängelse i ett år.

– Det handlar om att skydda samhället mot dem som begår brott, sade moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra vid en pressträff.

Moderaterna anser också att åklagarna som huvudregel ska yrka på utvisning om fortsättningarna för det uppfylls. Precis som i dag ska utvisning inte ske om det finns hinder från att verkställa den, exempel som det råder krig i ett land.

Moderaterna vill även öka antalet poliser landet med 1 000 i ett första läge samt se över knivlagen för att öka polisens förutsättningar att ingripa mot knivinnehav.

Partiet upprepar också sina tidigare förslag på strängare straff för våldsbrott och narkotikabrott. I de frågorna kommer regeringen att lägga fram lagförslag senare i år.

Forrige artikel Kränkande språk räknas som aggressiv marknadsföring Næste artikel Straffbart att utge sig att vara någon annan
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.