Lövin håller pressträff: Utsläppsmål för flyget

KLIMAT. Den första klimatpolitiska handlingsplanen har nu presenterats. Regeringen vill ha utsläppsmål för flyget och vill göra om lagen om offentlig upphandling.

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) har under förmiddagen haft en pressträff och presenterat regeringens första klimatpolitiska handlingsplan.  

Bakgrunden är att under förra året så trädde en lag i kraft som gör att en regering ett år efter ett riksdagsval ska presentera en klimatplan för mandatperioden. 

– Klimatplanen är ett resultat av att alla departement har arbetat med den och vänt på alla stenar, säger Lövin under pressträffen och tillägger: 

– Det är inte bara en klimat- och miljöminister som ska arbeta med det här, det ska alla ministrar göra. 

Offentlig upphandling görs om

Enligt planen ska regeringen se över vilka hinder det finns för att nå klimatmålen. Ett exempel, enligt Lövin, är en översyn av lagen om offentlig upphandling. Upphandlingsmyndigheten ska få ett uppdrag att se över om hur man kan få in klimathänsyn vid upphandlingar. 

– Det ska se till att skattebetalarnas pengar används till samhällets bästa, säger Lövin. 

Flyget för egna mål

Ytterligare förslag är att konsekvenser för klimatet analyseras för alla politiska förslag där det är relevant. Regeringen ska även se över lagstiftningen i miljöbalken samt sätta ett utsläppsmål för flyget.  

Lövin vill att man ska ta bort rättsliga hinder för negativa utsläpp.

– Vi ska identifiera målkonflikter så vi inte bromsar och gasar samtidigt. Den ena handen ska veta vad den andra handen gör, säger Lövin. 

Alla förslag i propositionen kommer att granskas av Klimatpolitiska rådet, enligt Isabella Lövin. 

Forrige artikel Toppolitiker stängs av från egna partiet Toppolitiker stängs av från egna partiet Næste artikel Experter oense om inflationsmål Experter oense om inflationsmål
 • Rapportera

  Birgitta Bengtsson

  Hoppas att flygningar och andra beslut ocksa gäller arbetet och ministrarnas egna arbeten och förflyttningar inom o utanför landet.

  Besluten måste gälla alla. Jordbruket som nu verkar vara undantaget då inget hörs om vare sig den förändring i grunden som nu krävs från forskarhåll, med inriktning på klimatet och den biologiska mångfalden, och där studier inom begreppet diversifiering har visat nya vassa data. Hela animalieproduktionens utsläpp är enorm, lika stor som alla bilars , varför inget hörs från regeringen här är fullständigt svårbegripligt?

 • Rapportera

  Bertil Stensgård · Nationalekonom

  Förnuft krävs med skattebetalarna pengar

  Självklart skall skattebetalarnas pengar användas på bästa sätt. Innebär att regeringen och framförallt Mp MÅSTE analysera resultaten av vissa beslut partiet drivet igenom på miljöområdet. Det finns ett antal bidrag och subventioner som kostar skattebetalarna mycket men som ger begränsade, t.o.m. obefintligt bidrag till en positiv utveckling inom miljöområdet.