LO: Anställningsvillkor påverkar risken för sexuella trakasserier

KORTNYTT. Sexuella trakasserier drabbar flest i åldern 25 till 34. Riskfaktorerna är bland annat anställningsvillkor och könsstereotypisk arbetsdelning, visar en undersökning gjord av Novus på uppdrag av LO. 

Andelen som har drabbats av sexuella trakasserier är högst hos de i åldern 25 till 34, visar en undersökning av LO bland deras medlemmar. Bland dessa har 13 procent utsatts för sexuella trakasserier och 5 procent har utsatts för sexuella trakasserier under det senaste året. De faktorer som man i tidigare studier sett har ökat risken för sexuella trakasserier är anställningsvillkor, könsstereotypisk arbetsdelning, ensamarbete och personkontaktyrken. 

Undersökningen visar också att 10 procent av kvinnorna, respektive 2 procent av männen utsatts för sexuella trakasserier under det senaste året. Likaså känner ungefär 20 procent till att någon kollega blivit utsatt för sexuella trakasserier. Risken att utsättas för sexuella trakasserier av både chefer, kollegor och andra på arbetsplatsen är vanligast inom hotell- och restaurang. Andra yrkesgrupper som upplever sexuella trakasserier i högre utsträckning finns inom handel och vård- och omsorg. Inom dessa tre branscher är det vanligast att utsättas av andra än sina kollegor och chefer, enligt LO:s rapport.

Mer än 25 procent av samtliga tillfrågade upplever att det finns en rå jargong på arbetsplatsen. 16 procent uppgav också att grova sexuella skämt dras på arbetsplatsen. Likaså upplever 14 procent av männen respektive 26 procent av kvinnorna oönskade sexuella kommentarer, närmande och anspelningar på sin arbetsplats. Inom yrken som exempelvis bygg- och anläggning, reparation och transport upplever störst andel av LO:s medlemmar att det finns en rå jargong och att det förekommer grova sexuella skämt. 

Informationsbrist från arbetsgivarna förekommer också, visar LO:s rapport. Bland tidsbegränsat anställda har 60 procent inte fått någon information om vem de ska vända sig till vid sexuella trakasserier. Samma siffra hos de övriga medlemmarna i LO-förbunden som inte fått information är runt hälften av medlemmarna.

Forrige artikel Dataskyddsmyndigheter ska granska appar och sociala medier Næste artikel MSB ska trygga kommuners informationssäkerhet