Ljusnande framtid för unga dröjer

ARBETSLIV. Trots lägre socialavgifter för unga har deras chanser att få jobb inte återhämtat sig efter finanskrisen. Det visar nya siffror från SCB.

Andelen sysselsatta i gruppen 15–24 år är nu tillbaka på nästan samma nivå som innan finanskrisen slog till 2008, visar SCB:s arbetskraftsundersökning för andra kvartalet i år. Bland de unga är sysselsättningsgraden 42,4 procent, mot 42,7 procent första kvartalet 2008.

Men deras chanser att få jobb har inte ökat i samma takt.

Arbetslösheten i åldersgruppen var 19,1 procent första kvartalet 2008, före krisen. Det första kvartalet i år var arbetslösheten 23,2 procent bland de unga.

Siffrorna från SCB visar också att risken för de unga att bli av med jobbet är större nu än före krisen. I början av 2008 var det 4,9 procent av de unga med jobb som var arbetslösa kvartalet därpå. I början av det här året var andelen 6,2 procent.

Också chansen att gå från arbetslöshet till jobb är något mindre nu. Andelen arbetslösa och personer utanför arbetskraften som övergick till sysselsättning kvartalet efter var 9,9 procent i början av 2008, mot 9,4 procent i år.

Att det inte går så bra för ungdomarna får också genomslag i statistiken för hela arbetskraften. Gruppen 15–24 år har blivit större, medan gruppen 25–64 år har krympt. Också gruppen 65–74 har vuxit som andel.

Om fördelningen mellan åldergrupperna hade varit lika stor nu som 2005 hade sysselsättningsgraden för hela befolkningen 15 – 74 år varit 68,2 procent, konstaterar SCB. Nu är den i stället 65,9 procent.

Forrige artikel Hjälpsam skurk kan få lägre straff Næste artikel Regeringens kansli slipper statlig kostnadsjakt
Rysk media skildrar Sverige mest negativt

Rysk media skildrar Sverige mest negativt

UTRIKES. Rysk media skildrar de nordiska länderna olika. Ryska nyhetsorganisationen Sputnik skildrar Sverige – i jämförelse med grannländerna Finland, Danmark och Norge – betydligt mer negativt.