Lidingöpolitiker backar från höjda arvoden

KORTNYTT. Efter en kritikstorm har nu den styrande koalitionen på Lidingö backat från förslaget om att kraftigt höja sin arvoden. 

"Vi kommer att dra tillbaka förslaget om arvoden för förtroendevalda som debatterats hårt de senaste dagarna. Helheten var inte tillräckligt genomtänkt och det blev inte bra. Men det behövs fortfarande en översyn av arvodena och vi kommer därför att bjuda in oppositionen till en sådan diskussion. Ambitionen är att fatta ett beslut i kommunfullmäktige i början av 2019", skriver den styrande koalitionen Daniel Källenfors, (M), Birgitta Sköld, (LP), Amelie Tarschys Ingre, (L) och Carl-Johan Schiller, (KD) i ett gemensamt uttalande.

Förslaget innebar att ordförande Daniel Källenfors (M) skulle få ett månadsarvode på 108.800 kronor jämfört med lönen på 88.400 kronor i månaden som han har i dag. 

De övriga heltidsanställda kommunalråden skulle enligt förslaget få en lön på 81.600 kronor i månaden istället för en lön på 66.300 kronor. 

Oppositionen på Lidingö som utgörs av Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, välkomnar att förslaget dras tillbaka och bjuder in den styrande koalitionen till samtal.

Forrige artikel Han vill stycka upp utskottet i riksdagen Han vill stycka upp utskottet i riksdagen Næste artikel Ingen framgång med höjt studiebidrag till lärarstudenter