Lättare ta del av offentlig information

ÖPPENHET. Riksdagen vill förbättra tillgängligheten till offentlig information och har beslutat att införa ett avgiftstak. Handlingar från verksamheter som bibliotek och museer ska också omfattas av lagen.

Syftet med lagen om offentlig information, PSI-lagen, är att underlätta för personer och företag som vill komma åt myndigheters lagrade information för att utveckla tjänster som gynnar hela samhället. Offentlig information kan till exempel vara väderdata från SMHI. Offentlig information är inte samma sak som allmänna handlingar.

Med handlingar som omfattas av PSI-lagen följer ofta villkor för användandet och en kostnad. Riksdagen anser att det är oklart kring reglerna om vilka avgifter som myndigheter tar ut. Flera myndigheter är också dåliga på att redogöra för vilken information de har och hur lång tid det tar innan den blir tillgänglig.

Bibliotek ingår också 

Riksdagen har därför beslutat att offentliga institutioner som arkiv, bibliotek och museer också ska omfattas av PSI-lagen, vilket de inte gör i dag. Dessutom ska ett avgiftstak införas, som reglerar hur mycket pengar en myndighet kan kräva för informationen.  

Riksdagen menar också att PSI-lagen i sig inte räcker för att garantera ett öppet samhälle, därtill krävs styrning och tillsyn. De nya reglerna innebär också att alla myndigheter på begäran ska lämna ut skriftliga beslut om avslag, för att förenkla processen att överklaga.

Lagen om PSI (Public Sector Information) bygger på EU:s PSI-direktiv. 2011 konstaterade EU-kommissionen att det förekom brister i det ursprungliga direktivet och kom med ett nytt 2013. Senast den 18 juli 2015 ska medlemsstaterna anpassa de nationella lagarna till de nya reglerna.

 

Forrige artikel Miljonbelopp betalas till döda pensionärer Næste artikel Visumregister får användas för att hindra brott
Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

BESLUT. Regeringen har efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten fattat beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Samtidigt uppmanar statsministern svenskar att tänka över resor och uppmanar till folkvett.