Lättare byta info om organiserade brott

RÄTTSVÄSEN. Myndigheter ska enklare kunna byta information vid utredningar om organiserade brott, enligt ett lagförslag som regeringen förbereder.

Redan i dag får de brottsbekämpande myndigheterna utbyta sekretessbelagda uppgifter, men reglerna uppfattas som oklara och leder till olika tolkningar och tillämpning. I en promemoria från  justitiedepartementet föreslås därför en ändring i sekretesslagen så att det finns ett tydligare stöd i form av en sekretesslättnad när myndigheter samverkar mot organiserade brott. De nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2016, enligt förslaget.

Næste artikel Drygt vartannat barnhemsbarn får skadestånd
FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

CORONA. Provtagningen i äldreomsorgen har gått trögt, men enligt Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten (FHM), har detta lyfts fram som prioriterat av myndigheten hela tiden. Hon avfärdar också kritiken om att Sverige inte tillvaratagit möjligheten att studera smittspridning i skolorna.

KDU-toppar: Socialdemokraterna borde begrava kvoteringsplanerna

KDU-toppar: Socialdemokraterna borde begrava kvoteringsplanerna

DEBATT. Det spelar ingen roll hur många kvinnor som sitter i börsnoterade bolagsstyrelser när kvinnor fortfarande inte kan röra sig fritt sena kvällar. Annika Strandhäll (S) bör ta tag i de verkliga jämställdhetsutmaningarna, skriver tre representanter från KDU.