Lättare byta info om organiserade brott

RÄTTSVÄSEN. Myndigheter ska enklare kunna byta information vid utredningar om organiserade brott, enligt ett lagförslag som regeringen förbereder.

Redan i dag får de brottsbekämpande myndigheterna utbyta sekretessbelagda uppgifter, men reglerna uppfattas som oklara och leder till olika tolkningar och tillämpning. I en promemoria från  justitiedepartementet föreslås därför en ändring i sekretesslagen så att det finns ett tydligare stöd i form av en sekretesslättnad när myndigheter samverkar mot organiserade brott. De nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2016, enligt förslaget.

Næste artikel Drygt vartannat barnhemsbarn får skadestånd