Lättare att avhysa EU-migranter

MIGRATION. Regeringen vill göra det enklare att avhysa personer som bosätter sig olovligt på någon annans mark. En utredare får i uppdrag att ta fram förslag som ska förbättra markägarnas möjlighet att få hjälp att avlägsna tältläger och andra bosättningar.

Att hantera olovliga bosättningar är en del i regeringens åtgärdspaket kring EU-medborgare från främst Rumänien och Bulgarien som vistas i Sverige tillfälligt och ägnar sig åt tiggeri.

- Det är inte acceptabelt att det har etablerats allt fler illegala bosättningar i Sverige på den senaste tiden, kommenterar justitieminister Morgan Johansson.

Enligt regeringens uppdrag till utredaren Maria Åhrling, kammarrättsråd, handlar det om att göra det lättare för en markägare att få särskild handräckning via Kronofogden. I dag är det både krångligt och dyrt för en markägare att få sådan hjälp. Till exempel måste en ansökan om handräckning innehålla namn och personnummer på den som markägaren vill ska flytta – uppgifter som kan vara svåra eller omöjliga att få fram. Dessutom är kostnaden för ett beslut om särskild handräckning 600 kronor per person. Dagens system är inte heller anpassat för att avhysa en stor grupp människor där det är svårt att fastställa identiteten på den som ska flytta, enligt regeringen. Utredaren får nu i uppdrag att ta fram lagförslag som ska förenkla sådan hjälp samtidigt som rättssäkerheten upprätthålls för den som ska avhysas.

Uppdraget ska redovisas för regeringen senast den 30 maj nästa år.

 

Forrige artikel Utdelning från fastighetsbolag ökar statens överskott Næste artikel SD vill minska asylinvandring kraftigt
Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

Allmänna sammankomster med fler än 50 människor förbjuds

BESLUT. Regeringen har efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten fattat beslut om att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Samtidigt uppmanar statsministern svenskar att tänka över resor och uppmanar till folkvett.