Länsstyrelsen stoppar Vellinges tiggeriförbud

KORTNYTT. Länsstyrelsen Skåne har beslutat att upphäva Vellinge kommuns planer om lokalt tiggeriförbud

Amanda Bergland

Tiggeriförbudet, som planerades börja gälla vid årsskiftet, har stoppats av Länsstyrelsen i Skåne. 

Länsstyrelsen, som är sista instans i kommunen att pröva frågan, har beslutat att förslaget inte är förenligt med en grundläggande förutsättning i ordningslagen och tiggeriförbudet kommer därför att upphävas. 

– En grundläggande förutsättning är att en kommun bara beslutar om sådana lokala ordningsföreskrifter som verkligen behövs. Vellinge kommun har inte i de handlingar som har skickats in kunnat visa att ett passivt insamlande av pengar har stört den allmänna ordningen, kommenterar länsöverdirektör Ola Melin på Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande. 

 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget