Länderna som fick Lindes uppmärksamhet

UTRIKESPOLITIK. I årets utrikespolitiska deklaration, Ann Lindes (S) första som utrikesminister, betonas särskilt betydelsen av samarbetet mellan EU och Sverige. USA och Ukraina var länderna som nämndes flest gånger.

Det som fick en framträdande roll i utrikesdeklarationen är EU:s betydelse för svensk säkerhet. 

– EU är vår viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arena. Ingen annan aktör är i så stor utsträckning en garant för svensk ekonomi, säkerhet och fred, sade Ann Linde (S), utrikesminister.

EU var den organisation som nämndes flest gånger. När det gäller länder var USA och Ukraina de som fick mest uppmärksamhet.

Läs hela artikeln med grafik hur ofta organisationer och länder nämndes på Altinget Rikspolitik. Teckna gratis provabonnemang här.

Forrige artikel Överblick: Översyn av grundlagar och kostsam miljösatsning Överblick: Översyn av grundlagar och kostsam miljösatsning Næste artikel Han vill se liberalismen segra över nationalismen Han vill se liberalismen segra över nationalismen
Postnord: Behövs mer finansiering än bara portointäkter

Postnord: Behövs mer finansiering än bara portointäkter

REPLIK. I den kommande postlagsutredningen är det viktigt att se hur samhällsuppdraget posttjänsten kan utföras utan att det innebär en orimlig ekonomisk belastning för tillhandahållaren, skriver Postnords koncernchef, Annemarie Gardshol.