Länderna som fick Lindes uppmärksamhet

UTRIKESPOLITIK. I årets utrikespolitiska deklaration, Ann Lindes (S) första som utrikesminister, betonas särskilt betydelsen av samarbetet mellan EU och Sverige. USA och Ukraina var länderna som nämndes flest gånger.

Det som fick en framträdande roll i utrikesdeklarationen är EU:s betydelse för svensk säkerhet. 

– EU är vår viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arena. Ingen annan aktör är i så stor utsträckning en garant för svensk ekonomi, säkerhet och fred, sade Ann Linde (S), utrikesminister.

EU var den organisation som nämndes flest gånger. När det gäller länder var USA och Ukraina de som fick mest uppmärksamhet.

Läs hela artikeln med grafik hur ofta organisationer och länder nämndes på Altinget Rikspolitik. Teckna gratis provabonnemang här.

Forrige artikel Överblick: Översyn av grundlagar och kostsam miljösatsning Överblick: Översyn av grundlagar och kostsam miljösatsning Næste artikel Han vill se liberalismen segra över nationalismen Han vill se liberalismen segra över nationalismen
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.