Låga betyg i sexan följer med till nian

BETYG. Skolverkets analys över den första kullen elever som fått betyg sedan årskurs 6 visar att elever som har lägre betyg i årskurs 6 även tar med sig dem till årskurs 9.

Skolverket har i en promemoria kommit med sin uppföljning om hur det har gått för de första eleverna som fått betyg i årskurs 6. Eleverna som lämnade årskurs 9 våren 2016 är alltså den första kullen vars betygsutveckling går att följa över tid. I rapporten redogörs det för resultatutveckling och skolornas insatser i form av särskilt stöd.  

Anledningen till att betygen infördes från årskurs 6 var att underlätta upptäckt av elever med stödbehov och i ett tidigt skede kunna fånga upp dem. Då kan skolan tidigt skapa de rätta förutsättningarna för att eleverna ska kunna få godkända betyg i slutet av grundskolan.

– Tanken var att betyg från årskurs 6 skulle se till att man såg problemen tidigt, redan i årskurs 6. Den slutsats vi drar av statistiken är att man inte gjort det. Det finns fortfarande elever som inte får det stöd de behöver, säger Mikael Ejerblom, enhetschef på Skolverket, till Altinget.

Enligt den statistik som Skolverket har uppnår de flesta eleverna godkända betyg (A-E) i både årskurs 6 och 9. Dock avslutar inte alla elever grundskolan med godkända betyg. De elever som redan i årskurs 6 visar på bristande kunskaper även är  underkända tre år senare då de avslutar årskurs 9. Skolorna har alltså kunnat identifiera elevernas svagheter men sedan brustit i att ge anpassat stöd.

Läs hela artikeln på Altinget Utbildning. (Teckna ett ej bindande provabonnemang här

 

Forrige artikel Vänstern jublar: Regler för utstationering grundas på arbetsrätt Vänstern jublar: Regler för utstationering grundas på arbetsrätt Næste artikel Alliansen hotar med misstroendeförklaring

"Bra att Cuf skäms – det gör vi också"

SLUTREPLIK. En student. En kändis. En pensionär. En överläkare. En byggarbetare. En brorsa. Det gemensamma är att de köper tillgång till en annan människas kropp, oftast en kvinnas. Prostitution är inte ett uttryck för ett fritt val, skriver Centerkvinnorna och C-ledamöter.