Kulturlotsar och lärlingsplatser i SD:s budgetmotion

SKUGGBUDGET. SD slår ifrån sig kritiken att de saknar en integrationspolitik och presenterar en satsning på lärlingsplatser i sin budgetmotion. Partiet vill se kulturlotsar och Sverigecenter i de mest utsatta områdena.

Aron Emilsson, kulturpolitisk talesperson för SD, kallar pengarna som partiet öronmärker till kulturpolitiken för den största på många år. Strax under 300 miljoner kronor årligen ska gå till kulturlotsar och Sverigecenter. 

– Det handlar om betydande satsningar för att tillgängliggöra kulturmiljöer för bland annat funktionsnedsatta. Kulturlotsen funktion är att samordna insatser för stärka tillgängligheten och kunskapen om det lokala kulturarvet och identiteten, säger Aron Emilsson.

Sverigecenter ska fungera som en mötesplats för nyanlända och svenska myndigheter och den lokala kulturen. Ytterligare en kulturarvssatsning kallar partiet "Sverigeinsamlingen", det är pengar som ska göra det möjligt för fler museer i Sverige att ha gratis inträde. 

 – Nu har vi ledartröjan inom svensk kulturpolitik, säger Aron Emilsson.

4 miljarder till lärlingsplatser

 – Vi gör en omfattande reform av hela arbetsmarknadspolitiken, säger Oscar Sjöstedt, ekonomiskpolitisk talesperson som menar att kritiken som den senaste tiden riktats mot Arbetsförmedlingen är berättigad.

SD vill att 4 miljarder kronor årligen läggs på lärlingsanställningar från och med 2018. Anställningen ska gälla under högst tre år och riktas mot ungdomar och nyanlända med svårvaliderad bakgrund. 

Liksom C och L vill de att det ska vara möjligt för andra aktörer än AF att sköta jobbmatchning och utbildning. SD presenterar också en skattelättnad för småföretagare i form av en slopad löneavgift på 300 000 kronor per år vilket skulle kunna motsvara anställningskostnaden av en person. Detta skulle enligt SD kunna generera 75-80 000 nya jobb. 

Redan under tisdagen presenterade partiet hur mycket pengar de vill ska gå till polismyndigheten. Sverigedemokraterna vill skjuta till 650 miljoner kronor under nästa år som ska öronmärkas till bättra löner och villkor. Summan trappas upp under de kommande åren till 1300 miljoner kronor 2018 och 200 miljoner kronor för 2019 och 2020. 

Oscar Sjöstedt meddelar också att de vill ta bort pensionärsskatten och införa en garantipension, en satsning som kostar 10 miljarder kronor i år och som skulle innebära en genomsnittlig höjning med 475 kronor i månaden för en genomsnittlig pensionär.

Av regeringens förslag i budgetpropositionen nekar SD till följande:

  • Nej till en höjning av bensinskatten.
  • Nej till ett införande av en kemikalieskatt.
  • Nej till utgiftsområde 13, integration. 
  • Nej till höjd inkomstskatt.
  • Nej till de 10 miljarderna till kommunerna.

Som Altinget tidigare rapporterat om vill Sverigedemokraterna se ett högre finansiellt sparande än den överenskommelse på en tredjedels procent av BNP som alla partier förutom SD är med på.

 

Länk till SD:s budgetmotion

 

 

 

Forrige artikel Offentlighetsprincip utvidgas till privata vårdbolag Offentlighetsprincip utvidgas till privata vårdbolag Næste artikel Remissinstanser: Bevisproblem med ny terrorlag
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.