KU vill se över tolkars tystnadsplikt

KORT NYTT. Reglerna för tolkars tystnadsplikt skiljer sig i dag åt. Regeringen bör se över reglerna, anser konstitutionsutskottet.

Beroende på om en tolk är auktoriserad eller ej skiljer sig i dag reglerna för tystnadsplikten åt. Det är problematiskt anser konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att göra översyn av regelverket.

KU:s förslag bygger på en motion från kristdemokraternas Lars-Axel Nordell. Riksdagen ska debattera och fatta beslut den 31 januari.

Forrige artikel Löfven vill skapa ny myndighet för psykologiskt försvar Löfven vill skapa ny myndighet för psykologiskt försvar Næste artikel SVT: S-medarbetare utreds för misstänkt trollkonto