Kristersson vill ha lägre a-kassa och fler karensdagar

ARBETE. Moderaterna vill göra om karensdagarna och sänka taket i a-kassan för att minska kostnaderna i de offentliga finanserna.

På en pressträff på torsdagen presenterade Moderaternas ekonomisk-politisk talesperson Ulf Kristersson flera förslag för att bromsa kostnadsökningen i de offentliga finanserna som sker med automatik då exempelvis antalet sjukskriva eller antalet asylsökande ökar. Mellan 2014 och 2019 rör det sig om totalt 53 miljarder kronor i ökade kostnader, enligt Moderaterna.

För att begränsa kostnadsökningen vill Moderaterna införa ett nytt system för karensdagar.   

– Vi vill införa en ny karensdag efter sjukdag 14 för att begränsa långvarig sjukfrånvaro, sade han.

Det är vid den tidpunkten som staten tar över det ekonomiska ansvaret för sjukskrivningen från arbetsgivaren.

Mål för sjuktalet

Ett annat verktyg för att dämpa kostnadsutvecklingen är ett siffersatt mål för sjukpenningtalet.

– Det skulle kunna fungera på samma sätt som riksbankens inflationsmål, sade Kristersson.

Om målet riskerar att överskridas blir det en signal till regeringen att vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron.  

Lägre utgifter för flyktingmottagande

– Vi vill också begränsa utgifter genom ett effektivare mottagande, sade Kristersson.

Ett förslag handlar om säkra länder. Kristersson menar att det inte är rimligt med en handläggning av asyl på 16 månader med människor från länder där man vet att nästan alla avvisas.

– Det är inte där vi ska lägga våra resurser, sade Kristersson.

Moderaterna hoppas även kunna begränsa utgifterna genom att införa ett ”stödboende” som huvudsakligt boende för ensamkommande barn. I dag bor många på HVB-hem.

– De är skapade för ungdomar med allvarliga problem, säger Kristersson. Han anser att det är ett alldeles för dyrt boende.

Han vill också att det ska vara schablonersättningar för boende av asylsökande till kommuner, inte täckning för faktiska kostnader. Detta skulle skapa incitament hos kommunerna att ordna billigare boende.

A-kassan begränsas till 760 kronor

Taket i a-kassan ska begränsas till 760 kronor per dag under de 300 första dagarna och därefter 680 kronor per dag

– Vi accepterar inte regeringens höjning.

I dag är taket 680 kronor, men regeringen och Vänsterpartiet har höjt taket till 910. Höjningen träder i kraft den 7 september. Moderaternas förslag innebär alltså också en höjning, men betydligt mindre än vad de rödgröna bestämde i vårbudgeten. 

– Taket till a-kassan har legat still under lång tid.

Verktyg mot bidragsbrott

Slutligen föreslår Moderaterna nya åtgärder för att bekämpa bidragsbrott. Bland annat vill Moderaterna att lagen om underrättelseskyldighet vid misstänkta felaktiga utbetalningar vidgas till att också innefatta utbetalningar till företag.

Med dessa förslag hoppas partiet kunna spara sammanlagt 18 miljarder kronor under fyra års tid. Men Kristersson tror att besparingarna på sikt kan bli större eftersom de bidrar till att ändra människors beteende.

Forrige artikel Bilägare ska inte betala böter för fortkörning Bilägare ska inte betala böter för fortkörning Næste artikel Jobbsatsning i budgeten minskar problem med matchning Jobbsatsning i budgeten minskar problem med matchning