Kränkande bild på nätet kan ge fängelse

BROTT. Spridning av kränkande bilder och uppgifter på nätet ska straffas, föreslår utredaren Gudrun Antemar. Regeringens och justitieminister Morgan Johanssons (S) mål är att lägga fram ett konkret lagförslag redan i höst.

Enligt justitieminister Morgan Johansson är det i dag ett stort problem att hot, falska rykten, kränkande bilder och filmer sprids på nätet såväl mot privatpersoner som offentliga personer – uppgifter som kan ödelägga en människas liv.

– Det finns ett stort behov att modernisera och skärpa lagstiftningen på detta område, sade Johansson då han tog emot utredningen som lämnade sina förslag på onsdagen.

Enligt ett av förslagen från utredaren Gudrun Antemar, lagman vid Förvaltningsrätten i Stockholm, införs ett nytt brott – olaga integritetsintrång ­– i brottsbalken. Målet är att komma åt dem som sprider uppgifter och bilder som är ägnat att allvarligt skada någon annans privatliv.

Kränkningar av privatliv

De nya reglerna ska bara gälla allvarliga och uppenbara fall av intrång i privatlivet och kränkningar av den personliga integriteten. Därför avgränsas de till uppgifter som man har starka skäl att vilja hålla hemliga: bilder eller uppgifter om sexualliv, hälsotillstånd, att någon utsatts för ett allvarligt brott samt bilder på någon som befinner sig i en mycket utsatt situation eller bild på någons nakna kropp.

Därmed blir det straffbart att sprida känsliga bilder och filmer. Enligt utredaren kan det exempelvis gälla så kallad hämndporr där en tidigare partner lägger ut privata sexbilder på nätet som hämnd för att förhållandet tar slut. Det kan också omfatta bilder på trafikoffer eller fall då någon filmat en misshandel och sedan sprider filmen på nätet.

Straffet för brottet blir böter eller fängelse i upp till två år. I grova fall kan man dömas till fängelse i mellan sex månader och fyra år.

– Detta behövs då många får sin integritet kränkt och det orsakar stora skador. Dessutom ställer Europakonventionen krav på att medlemsländerna har ett verkningsfullt skydd för privatlivet, säger Gudrun Antemar.

Tydligare om förtal

Utredaren förslår också att dagens regler mot olaga hot utvidgas så att det blir straffbart att hota med att lägga ut en integritetskränkande bild. Även dagens regler om ofredande, förtal ska byggas ut så att de tar hänsyn till yttranden eller utpekanden som sker på nätet, enligt förslaget. En effekt av detta är också att den som har blivit utsatt för ett grovt förtal ska ha rätt till brottsskadeersättning.

Lagändringarna i brottsbalken om olaga hot, ofredande och olaga integritetsintrång ska träda i kraft den 1 juli 2017. Förslaget går nu ut på remiss under tre månader. Därefter ska regeringen ta ställning till förslagen. Enligt justitieminister Morgan Johansson är regeringens ambition att lägga fram en proposition för riksdagen redan i år.

Forrige artikel Ullenhag (L): Regeringen ser inte problemet med lågutbildade nyanlända Ullenhag (L): Regeringen ser inte problemet med lågutbildade nyanlända Næste artikel Riksdagen sågar plan på EU-regler för val  Riksdagen sågar plan på EU-regler för val