Kön styr valet av utbildning

KORTNYTT. Ett forskningsprojekt från Lunds universitet visar att kön i stor utsträckning påverkar valet av utbildning bland skolelever i Sverige. 

Studien, som utförts av forskarna Fredrik Björklund, Una Tellhed och Martin Bäckström, visar att kön i hög grad styr elevers val av utbildning. De könstypiska utbildningsvalen lägger sedan grunden till en könssegregerad arbetsmarknad där det fortfarande är få kvinnor som arbetar med teknik och få män som arbetar inom vård och omsorg. Detta trots stora politiska satsningar för att uppnå en mer jämställd arbetsmarknad. 

En av förklaringarna till varför kvinnor i mindre utsträckning väljer tekniska utbildningar är att många tvivlar på sin tekniska förmåga samt sin kompetens att klara mansdominerade yrken. 

Studien grundar sig på möten med 2600 slumpmässigt utvalda elever inför valet till gymnasiet eller högskolan.

Forrige artikel Försvarsmakten ska ge förslag om utökning av värnplikten Næste artikel Sverige är näst bäst i världen på engelska