Analys av 
Jacob Hederos

Kommer de klara av att ge nya besked?

Det har utlovats ett rejält omtag inom infrastrukturpolitiken från de partier som bildar riksdagsmajoritet. Men att gå från ord till nya direktiv över hela brädet är inte lika lätt. Det visar inte minst det väntade beskedet om att stoppa höghastighetstågen.

Att enas är inte alltid det lättaste. Nu avser en ny koalition sätta ner foten kring ett av de svårare politiska vägvalen. 
<br>
Att enas är inte alltid det lättaste. Nu avser en ny koalition sätta ner foten kring ett av de svårare politiska vägvalen.
Foto: Jessica Gow / TT
Jacob Hederos

Veckans kanske minst oväntade besked skakade ändå om rejält i den infrastrukturpolitiska debatten. Jönköpingsreaktionerna lät inte vänta på sig. Vad ska hända med Ostlänken, frågade sig upprörda röster på ostkusten. Hur går resonemangen kring Lund-Hässleholm, hördes det från Skåne.

Och på sträckan Göteborg-Borås har förvisso höghastighetstågprojektet redan stött på patrull i Härryda. Men där var tongångarna något lugnare. För där finns det samtidigt redan nu uttalade alternativa ambitioner från flera av de aktuella partierna att satsa på att bygga ut befintliga linor på de igenproppade sträckorna mellan Göteborg-Alingsås, respektive ner till Göteborgs hamn.

För den aktuella partikoalitionen blev dock anstormningen från olika intressenter rejäl, och budskapen som skickades ut skilde sig också åt till en början. ”Vi måste ju samordna oss” sa en pressad partiföreträdare till Altinget under tisdagsmorgonen.

För även om man är eniga om att det övergripande projektet ”nya stambanor” inte faller partierna i smaken, så är det inte lika lätt att sätta ner foten dels kring framtiden för alla delar i det aktuella projektet, dels kring vad som ska hända med resterande plan.

Altinget logoInfrastruktur
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget infrastruktur får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00