Klartecken för styrka till Mali

FÖRSVAR. Sveriges militära bidrag till FN-insatsen i Mali ska förlängas och även utökas, enligt ett beslut i riksdagen. Bristen på helikoptrar är dock ett problem för den svenska styrkan.

Enligt planerna kommer det svenska bidraget till FN:s stabiliseringsinsats i Mali att uppgå till ungefär 320 personer. I riksdagens mandat ingår dock att Sverige kan sända totalt 470 personer, vilket är en utökning jämfört med tidigare beslut. Skälet till detta är att ansvaret för driften av den svenska basen har gått över från FN till Sverige.

Den svenska väpnade styrkan, som är en del av FN-insatsens underrättelseenhet, ska vara stationerad i Timbuktu fram till och med juni 2016 enligt det nya mandatet. Kostnaden beräknas till runt 660 miljoner kronor under 2015.

Brist på FN-helikoptrar

I det svenska bidraget ingår kvalificerade sjukvårdsresurser. Men ett problem är att det råder brist på helikoptrar bland annat för mediciniska transporter, vilket begränsar den svenska styrkans agerande. De helikoptrar som har utlovats av FN har inte kommit på plats och i nuläget finns tillgång till en helikopter på dagtid. FN har lovat ytterligare fem helikoptrar från El Salvador och Indonesien under de närmaste månaderna. Riksdagen uppmanar i sitt beslut att regeringen trycker på för att lösa helikopterbristen.

– Vi vill att regeringen tar initiativ för att säkerställa tillräcklig förmåga för medicinsk evakuering, sade Karin Enström (M), ordförande i utrikesutskottet.

Ministern tydlig

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) försäkrade att han tar fråga på yttersta allvar och att han har varit mycket tydlig i sina möten med ansvariga inom FN.

– FN har inte levt upp till sina utfästelser, sade försvarsministern.

Hultqvist har också begärt nya möten då inget har hänt. I nuläget vill försvarsministern dock inte ta ställning till om Sverige ska skicka egna helikoptrar till insatsen i Mali.

Forrige artikel Visumregister får användas för att hindra brott Næste artikel Reklamskatten kan avvecklas Reklamskatten kan avvecklas

"Begränsa antalet passagerare och minska trängseln i kollektivtrafiken"

UPPMANING. Under dagens pressträff med socialministern och Folkhälsomyndigheten kom ytterligare uppmaningar för att minska smittspridning. Stanna hemma i påsk, undvik rusningstrafik och trängsel i kollektivtrafiken samt skjut på idrottsarrangemang – även de som innefattar färre än 50 personer.