Klartecken för skärpta regler om pass

KONTROLL. Regeringen kan gå vidare med förslaget om nya regler för att minska missbruk av pass. Juristerna i Lagrådet har inga invändningar mot planerna.

Följden blir att man inte längre ska kunna få ut ett obegränsat antal pass, istället gäller regeln om högst tre pass under en femårsperiod. För små barn ska giltighetstiden för vanligt pass sänkas från fem år till tre år. Efter Lagrådets granskning kan regeringen nu lägga fram en proposition i riksdagen om de nya reglerna som är tänkta att träda i kraft den 1 maj 2016.

Bakgrunden till förslaget är att regeringen och de borgerliga är överens om att införa hårdare krav för att få ett nytt pass. Svenska pass som är på avvägar, anmälda som borttappade eller stulna, kan missbrukas exempelvis av någon som är lik den rätta innehavaren och användas av kriminella som vill ta sig in i EU.  Mer restriktiva regler kring de svenska passen har varit på gång i ett par år, men efter den senaste tiden ökad terrorhot har frågan skyndats på.

 

Forrige artikel Inga mobiltelefoner vid förhör Næste artikel Kränkande språk räknas som aggressiv marknadsföring
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.