KI: Höga löner stänger ute invandrare

ARBETSLIV. Den svenska arbetsmarknaden är tudelad mellan de som är fast etablerade där och de som inte är det, skriver Konjunkturinstitutet i en rapport om lönebildningen. Lösningen kan vara lägre löner.

Även om den svenska arbetsmarknaden på det stora hela fungerar bra är det svårt att ta sig in där för lågutbildade och utrikes födda. ”Dessa grupper har svårt att få arbete till rådande lägstalöner”, skriver Konjunkturinstitutet.

KI konstaterar att de kollektivavtalade lägstalönerna i Sverige är höga både i förhållande till andra löner och i förhållande till lönerna i andra länder. Det ger en sammanpressad lönestruktur, samtidigt som skillnaderna i produktivitet har ökat på senare tid. Det ställer både lönebildning och arbetsmarknadspolitik inför ”nya och svåra utmaningar”, menar KI.

Konjunkturinstitutet tycker att arbetsmarknadens parter skulle kunna bidra mer till en minskad tudelning genom att i högre grad ta hänsyn till dem som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Ett sätt att göra det är att sänka de lägsta lönerna i avtalen. ”Samtidigt sätter Sveriges förhållandevis generösa välfärdssystem en gräns för hur mycket lägstalönen kan sänkas”, skriver KI.

 

Lönebildningsrapporten 2014

 

 

Forrige artikel EU-parlamentariker hoppas lösa GMO-bråk Næste artikel Fler förhör för civilanställd
Rysk media skildrar Sverige mest negativt

Rysk media skildrar Sverige mest negativt

UTRIKES. Rysk media skildrar de nordiska länderna olika. Ryska nyhetsorganisationen Sputnik skildrar Sverige – i jämförelse med grannländerna Finland, Danmark och Norge – betydligt mer negativt.