Jakt på varg splittrar på nytt

JAKT. Naturvårdverket öppnar för licensjakt på varg i vinter. Men verkets beslut splittrar regeringen.

Naturvårdsverket har lämnat över rätten att fatta beslut om licensjakt till länsstyrelserna i Mellansverige, vilket är en följd av ett tidigare beslut i riksdagen. I en del län i mellersta Sverige överstiger antalet vargar mininivåerna och därför får de berörda länsstyrelserna nu avgöra om licensjakt ska hållas.

Men regeringspartierna förblir oense i jaktfrågan. Miljöminister Åsa Romson (MP) ogillar verket beslut. Men Socialdemokraterna och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht står fast vid att Naturvårdsverkets beslut ska följas.

Enligt Naturvårdverket ska bedömningen om jakt ska ske göras efter en rad kriterier, framförallt måste de fastställda miniminivåerna hållas, och det är därför inte säkert att alla län kommer att fatta beslut om licensjakt på varg.

De län som berörs är Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala och Örebro. Delegeringen av beslutsrätten gäller från och med den 30 oktober 2014 till och med den 15 februari 2017.

Forrige artikel V pressar på om statlig skola Næste artikel Så kringgås PUL