Jägareförbundets statliga uppdrag ses över

JAKT. Jägareförbundets stående uppdrag från staten att leda delar av jakten och viltvården ses just nu över, på initiativ av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).

Jägareförbundet har sedan 1938 ett uppdrag, efter beslut i riksdagen, att leda delar av viltvården och jakten. Det hela finansieras av medel ur Viltvårdsfonden, det vill säga via den viltvårdsavgift som alla jägare betalar årligen till staten. För Jägareförbundets del handlar det om drygt 50 miljoner kronor per år.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht anser att Jägareförbundet utför uppdraget "på ett bra sätt". Men förbundets allmänna uppdrag ses nu ändå över, enligt ett svar från Bucht på en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Sten Bergheden (M).

Översynen bekräftas av Buchts pressekreterare som i ett mejl till Altinget skriver att det pågår ett "departementsöverskridande arbete som syftar till att ta fram ett förslag till en förändring av formen för det allmänna uppdraget". Det allmänna uppdraget engagerar många olika intressenter och det är "väsentligt med samsyn".

MP har invändningar

Det parti som har haft starka invändningar mot det allmänna uppdragets konstruktion, det vill säga att en enskild organisation har ensamrätt på uppdraget, är Miljöpartiet. Miljöpartiets miljöpolitiska talesperson Stina Bergström lyfte nyligen den delen i uppdrag som rör information till allmänheten.

– Där tycker jag att det känns konstigt att det är en organisation som ska göra det, och en organisation som har en syn på saken, så att säga, sade Stina Bergström i en intervju med Ekot.

Fördelning av fondpengar synas

I översynen ingår även att se över hur övriga medel i Viltvårdsfonden används. Syftet är, enligt mejlet, att öka transparensen kring hur viltvårdsavgifterna används. Förutom Jägareförbundet får bland annat Naturvårdsverket, polisen och länsstyrelserna pengar för vilt- och jaktrelaterat arbete. Men jägarna har inte sett med blida ögon de gånger när medel ur fonden har använts till naturprojekt utan utpräglad jaktinriktning. Exempelvis var Jägareförbundet kritiska när Naturskyddsföreningen förra året fick del av fondmedlen för att arbeta med skydda av pilgrimsfalk och vitryggig hackspett.

– Det är bra att hotade arter skyddas, men det ska banne mig inte vara jägarna som betalar för Naturskyddsföreningens naturvård, sade då förbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné till tidningen Svensk jakt.

Översynen av allmänna uppdraget och Viltvårdsfonden kommer att pågå under 2016, enligt näringsdepartementet.

Forrige artikel Utredare: Sverige bör kunna förbjuda GMO-grödor Næste artikel Pengar för skolreformer kommer inte ut till skolorna Pengar för skolreformer kommer inte ut till skolorna
Postnord: Behövs mer finansiering än bara portointäkter

Postnord: Behövs mer finansiering än bara portointäkter

REPLIK. I den kommande postlagsutredningen är det viktigt att se hur samhällsuppdraget posttjänsten kan utföras utan att det innebär en orimlig ekonomisk belastning för tillhandahållaren, skriver Postnords koncernchef, Annemarie Gardshol.