Regnér: ”Jag är glad att det är så här”

UTREDNINGSMAKTEN. För första gången råder det balans mellan kvinnor och män på toppositionerna inom kommittéer och utredningar.

– Jag är glad att det är så här, makten ska fördelas jämnt, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) till Altinget.

– Det visar att det går att arbeta systematiskt med sådana har frågor.

 

 

Källa: Regeringens skrivelse 2016/17:103

Hon berättar att statsrådsberedningen har som mål att det ska vara jämn fördelningen på detta område.

Bara 35 procent kvinnor

Så länge som regeringen redovisat könsfördelning på de som leder statens offentliga utredningar, SOU, har det varit deprimerande läsning ur ett jämställdhetsperspektiv. Under den borgerliga regeringen var det ett tag så ojämnt i toppen att bara 35 procent av ordföranden var kvinnor. Men nu är det helt jämnt, 50 procent för både män och kvinnor.

Statistiken visar också att det ligger ett systematiskt arbete bakom. För oavsett om det tidigare har varit fler män eller fler kvinnor så har blivit jämnare på alla departement, sånär som på kulturdepartementet. Där hade man tidigare en övervikt av män, 58 procent år 2015. Men det har slagit över mot en större obalans åt andra hållet 2016 med 62 procent kvinnor. Samtidigt är kulturdepartement ett litet departement där det bara pågick 13 utredningar förra året. Enskilda tillsättningar påverkar därmed procenttalen mycket.

Justitie har vänt

Det mest utredningstunga departementet är justitiedepartementet. Efter 2015 var nästan två av tre, eller 63 procent, av ordförande och utredare män. Under 2016 avslutades många av dessa utredningar samtidigt som justitieminister Morgan Johansson (S) och Anders Ygeman tillsatte 21 utredningar (där det är redovisat vem som leder utredningar). För 11 av dessa är det kvinnor som är ledare (se faktaruta). Denna omsvängning har lett till att det vid utgången av 2016 var 51 procent kvinnor. 

Regnér säger att rent praktiskt innebär jämställdhetsperspektivet att varje minister har i uppdrag att följa hur fördelningen är bland de tillsatta utredarna på sitt respektive departement.

Händer det att blir gruff för att en minister inte får igenom sin kandidat för att det är ”fel kön”?

– Nej, det är inget som jag har hört.

Hon säger att ministrarna försöker att ha två kandidater som tilltänkta ledare för utredarna, en av var kön, och med jämbördig kompetens.

– Då har man två alternativ att välja på, säger hon. 

Forrige artikel IVO ska jaga skatteplanering IVO ska jaga skatteplanering Næste artikel Lagrådet underkänner lag om privata sjukförsäkringar Lagrådet underkänner lag om privata sjukförsäkringar