Ivo flaggar för nya avgifter vid tillståndsprövning

TILLSTÅND. Förra året ändrades regelverken för tillståndsprövning och nu ska Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) se över bland annat avgifter och ägar- och ledningsprövning.

Förra året kom nya regler för verksamhet som lyder under Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Nu har Ivo fått i uppdrag av regeringen att se över reglerna för tillståndsprövning.

– Vi ska se över hur lagstiftningen fallit ut, vilka konsekvenser det har blivit och om det är något som behöver justeras, säger Anna Sundberg, chef för avdelningen för tillståndsprövning på Ivo, till Altinget.

Enligt Sundberg finns det en tanke bakom systemet om att det ska vara full kostnadstäckning bakom avgifterna.

– Men nu ska vi se över om det är en princip som håller.

Läs hela artikeln på Altinget Vård och hälsa. I artikeln presenteras andra delar av Ivo:s regeringsuppdrag som berör företag verksamma i fler sektorer. Anna Sundberg, Ivo, beskriver även hur Ivo ska genomföra arbetet. 

Forrige artikel Överblick: Partiledardebatt och ny chef på MP Överblick: Partiledardebatt och ny chef på MP Næste artikel Före detta Säpo-chef ska klimatanpassa svenska lagar Före detta Säpo-chef ska klimatanpassa svenska lagar