Investeringar i bostäder ska ge jobb

 
BUDGET 2016. Regeringens budgetförslag för nästa år innebär reformer på 24 miljarder kronor. Samtidigt höjs skatten lika mycket. Den största utgiften gäller stöd för att bygga fler bostäder, vilket i förlängningen ska minska arbetslösheten.

Regeringens mål är att ha Sverige på sikt ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. Ett problem på vägen dit är matchningen mellan lediga jobb och arbetslösa: Att de arbetslösa saknar den kompetens som efterfrågas, men också att det saknas bostäder på de orter där jobben finns. Därför krävs investering för jobb och bostäder och utbildning, enligt regeringen.

–   Ingen skattesänkning i världen kan lösa att människor inte har den utbildning som arbetsgivarna frågar efter eller att det saknas bostäder, sade finansminister Magdalena Andersson (S) när hon presenterade budgetpropositionen.

 

15000 nya bostäder

Totalt rör det sig om 5,5 miljarder nästa år som bland annat ska användas för ett investeringsstöd för att bygga fler hyresrätter. Regeringen räknar med att det ska ge 15 000 nya bostäder om året.

– Det är den största bostadspolitiska satsningen på 20 år, sade Magdalena Andersson.

Mycket av regeringens budgetförslag, som stöds av Vänsterpartiet, är känt sedan tidigare. Vid sidan av ökat bostadsbyggande ska pengar läggas på skolan, bland annat genom högre lärarlöner för att öka attraktionskraften i yrket. Finansministern framhåller också att mer pengar ska satsas på olika klimatåtgärder, bland annat ett ökat stöd för solceller.

Enligt regeringen handlar det om reformer på drygt 24 miljarder kronor för nästa år.

Planerade reformer ska finansieras och på inkomstsidan sker därför skattehöjningar på motsvarade 24 miljarder, bland annat genom en avtrappning av jobbskatteavdraget, minskade Rotavdrag, höjd bensinskatt samt att fler ska betala statlig inkomstskatt.

Däremot kommer inte utgiftsökningar som sker automatiskt  att finansieras krona för krona, exempelvis kostnader för ökade sjukskrivningar och en del kostnader förknippade med fler asylsökande.

 

Klicka för att komma till den interaktiva visualiseringen

Klicka på bilden för att komma till vår interaktiva visualisering av budgetpropositionen.

Forrige artikel Svensk-fransk front om migration Svensk-fransk front om migration Næste artikel Osäkert om kostnader för asylsökande