Inget amorteringskrav på nya bostäder

BOSTAD. I maj nästa år kan det bli krav på amortering av nya bolån. Men den som köper en nybyggd bostad slipper betala av på lånet. Det framgår av en promemoria som regeringen nu skickar ut på remiss.

Finansinspektionen presenterade i våras ett förslag om amorteringskrav för nya bostadslån. Förslaget drogs tillbaka efter att kammarrätten i Jönköping hade påpekat att det inte finns något lagligt stöd för Finansinspektionen att införa ett sådant krav.

Nu har regeringen tagit fram en lagtext som gör amorteringskravet möjligt. De fyra Allianspartierna är för en sådan lagändring. Lagförslaget är också förankrat hos Vänsterpartiet.

Amorteringskravet ska bara gälla nya bolån. Men de som redan har lån på sin bostad kommer också att påverkas, enligt promemorian. De kommer få se sin förmögenhet krympa när amorteringskravet pressar ned priset på bostäder.

Ekonomin tar stryk

Regeringen räknar med att Sveriges ekonomi på kort sikt blir lite sämre när amorteringskravet har införts. Kravet på amortering väntas också leda till inlåsningseffekter; de som äger en bostad kommer att dra sig för att sälja den och köpa en ny, eftersom de då måste betala av på det nya bolånet. Det gör både bostadsmarknad och arbetsmarknad trögare, vilket inte är bra för samhällsekonomin.

Kravet på amortering ska inte gälla alla nya bolån. Regeringen vill undanta lån på nybyggda bostäder, annars är det risk för att bostadsbyggandet påverkas.

Personer som har särskilda skäl ska också kunna slippa betala av på sitt bolån. Det kan exempelvis vara dödsfall i familjen, sjukdom, arbetslöshet eller skilsmässa.

I promemorian föreslår regeringen att lagändringen ska genomföras den 1 maj nästa år.

 

Länk till promemorian från finansdepartementet

 

Forrige artikel Regeringen vill vara föräldraledig Næste artikel Löfven: Fler EU-länder måste ta ansvar Löfven: Fler EU-länder måste ta ansvar
Rysk media skildrar Sverige mest negativt

Rysk media skildrar Sverige mest negativt

UTRIKES. Rysk media skildrar de nordiska länderna olika. Ryska nyhetsorganisationen Sputnik skildrar Sverige – i jämförelse med grannländerna Finland, Danmark och Norge – betydligt mer negativt. 

Sanktioner kan införas mot riksdagsskolkare

Sanktioner kan införas mot riksdagsskolkare

FÖRSLAG. Ledamöter som inte närvarar i riksdagen tillräckligt ofta ska tvingas betala tillbaka arvode föreslår en parlamentarisk kommitté.

– Det är förstås helt orimligt och oacceptabelt att strunta i riksdagsarbetet och ändå fortsätta uppbära riksdagsarvode, säger talman Andreas Norlén till Altinget.