Ingen framgång med höjt studiebidrag till lärarstudenter

KORTNYTT. Det höjda studiebidraget till KPU-programmet (kompletterande pedagogisk utbildning) för att locka fler elever att bli ämneslärare har inte varit någon framgång enligt CSN.

Endast 20 procent av de studerande inom programmet säger att det höjda bidraget är anledningen till att de börjat studera. Enligt CSN har 800 studerande fått det höjda bidraget mellan augusti 2015 och juli 2018 vilket innebär att 120 av dessa började på programmet tack vara det höjda bidraget. Trots dessa resultat så har regeringen valt att utöka satsningen.

– Vår bedömning är att det kommer ha större påverkan på den grupp som kommer in nu. De är yngre och flera kommer direkt från grundutbildningen, och de säger ofta att studiestödet har större betydelse, säger Andreas Dahlkvist, utredare på CSN till Svenska Dagbladet. 

Det 1,5-åriga programmet studeras för att få ämneslärarexamen. Mellan 2015 och 2018 gällde det höjda bidraget för lärare inom matematik-, natur- och teknikämnen, efter lärarbristen där var som störst.

Läs mer: Räntan på studielån höjs

Forrige artikel Lidingöpolitiker backar från höjda arvoden Næste artikel Rödgröna ökar och Alliansen backar