Debatt

"I en digitaliserad livsmiljö utmanas folkhälsan i Sverige"

DEBATT. Barn och ungas stillasittande och psykiska ohälsa är alarmerande för folkhälsan, skriver Anna Iwarsson, förbundsordförande vid Svenska gymnastikförbundet.

"I takt med att den psykiska ohälsan ökar hos unga behöver vi knappast mer kroppsfixering, utan snarare bättre kroppskännedom och glädje över att ha en kropp som fungerar".
"I takt med att den psykiska ohälsan ökar hos unga behöver vi knappast mer kroppsfixering, utan snarare bättre kroppskännedom och glädje över att ha en kropp som fungerar".Foto: Svenska gymnastikförbundet
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Anna Iwarsson
Förbundsordförande, Svenska gymnastikförbundet


Barn och unga som växer upp med fysiskt aktiva föräldrar utvecklar i de allra flesta fall en aktiv livsstil som vuxna. Detta bygger på en enkel princip som innebär att du och jag präglas av goda förebilder.

I ett digitalt samhälle med allt längre perioder av stillasittande prövas denna förebildsprincip ur ett folkhälsoperspektiv. Barn och ungas förutsättningar att utveckla sin grundläggande motoriska kompetens hämmas. Det är alarmerande för folkhälsan och över tid även för mänskligheten.

En digital livsmiljö

Globalt sett är svenska folket en välmående befolkning. Men en välmående befolkning som äter mer och sitter mer. I en digitaliserad och automatiserad livsmiljö utmanas därför folkhälsan i Sverige.

Dagens unga vuxna är den första generationen som själva är uppväxta i en digital livsmiljö. En ny föräldrageneration växer fram och som på olika sätt kommer vara förebilder för sina barn. Miljön i hemmet är barn och ungas viktigaste påverkansfaktor, vilket gör att du som förebild har en stor möjlighet att bidra till att bryta stillasittandet på 2020-talet.

Låt 2020-talet bli det decennium som vi kommer minnas som det decennium då vi tillsammans bröt stillasittandet.

Anna Iwarsson , Förbundsordförande, Svenska gymnastikförbundet

Förr i tiden hette det att ”ett äpple om dagen håller doktorn borta”. I dag skulle det bättre kunna bytas ut mot att ”en kullerbytta om dagen håller stillasittandet borta”.

En hållbar kropp

Att kunna snurra, klättra, hänga, balansera och slå kullerbyttor är förmågor som bidrar till en bra motorisk kompetens. Glädjen i att lära känna sin kropp i rörelse samt att upptäcka att den dessutom går att utmana hänger samman med den egna självkänslan.

I takt med att den psykiska ohälsan ökar hos unga behöver vi knappast mer kroppsfixering, utan snarare bättre kroppskännedom och glädje över att ha en kropp som fungerar. Det är dessutom viktiga förutsättningar för att vara hållbar genom hela livet.

Nya strategier

Debatten om det fåtal barn och unga som pressas för hårt inom sin idrott är viktig, men det står inte i proportion till alla de som aldrig tränar eller rör på sig regelbundet.

Konsekvensen blir ett motoriskt utanförskap hos delar av befolkningen. Vi vuxna behöver därför utveckla nya strategier för att bättre kunna vara de förebilder som barn och unga behöver.

Kraftsamling

Gymnastik är en global idrott som inkluderar en mångfald av människor i alla åldrar. Genom en ny strategisk plan inför 2020-talet kommer Svensk gymnastik på ett ännu bättre sätt kunna bidra till en mer hållbar befolkning i hela landet. Genom en ny och gemensam kraftsamling kommer vi bli ännu bättre på att kunna bidra till att rusta svenska folkets motoriska kompetens. Det är vårt löfte.

Bryt trenden

Jag vill inspirera och också utmana dig att fundera över vilken förebild du själv är och vill vara. Om två månader går vi in i ett nytt decennium, 2020-talet. Låt oss tillsammans vända trenden.

Låt 2020-talet bli det decennium som vi kommer minnas som det decennium då vi tillsammans bröt stillasittandet. Att börja göra kullerbyttor är garanterat en bra start.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

Debatt: Vänd utvecklingen kring barns inaktivitet

Flera studier visar att många unga rör sig mindre än de 60 minuter per dag som rekommenderas av WHO. Det måste till politiska beslut som vänder utvecklingen, skriver ordförande för SKL Anders Knape, Carolina Klüft vid Generation pep, med fler. E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00