Hon blir Arbetsförmedlingens nya ordförande

LEDNINGSBYTE. Formas nuvarande gd Ingrid Petersson blir Arbetsförmedlingens nya styrelseordförande.

Regeringen har utsett Ingrid Petersson till ny ordförande för Arbetsförmedlingens styrelse från och med den 1 juli 2019 till den 31 mars 2020. I dag är Ingrid Petersson vice ordförande i styrelsen.

Nuvarande ordförande Lena Erixon entledigas från uppdraget på egen begäran.

Generaldirektör och styrelseproffs

Ingrid Petersson är generaldirektör för Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, vice ordförande i Svenska turistföreningen AB och ordförande i Ipcon Consulting AB. 

Nya styrelsen

Så här ser Arbetsförmedlingens styrelse ut från och med den 1 juli 2019:

Ingrid Petersson, Ordförande 
Hans Lindblad 
Inger Källgren Sawela 
Ola Pettersson 
Andreas Schönström 
Charlotta Lindmark 
Anna Wallin Krasse 
Vakant 
Mikael Sjöberg  

Forrige artikel Ändrat läge i förhandlingar om äganderätten Ändrat läge i förhandlingar om äganderätten Næste artikel Westerholm (L) invald i RFSU:s styrelse Westerholm (L) invald i RFSU:s styrelse
Missnöje med regeringens hantering av snöskoterfrågan

Missnöje med regeringens hantering av snöskoterfrågan

TERRÄNGKÖRNING. Missnöjet är stort över hur regeringen låter bli att hantera frågan om reglering av snöskoterkörning. Fyra stora skogsbolag, fem organisationer för turism, friluftsliv, lantbruk och miljö samt Samernas riksförbund uppmanar regeringen att våga skapa ett tydligt regelverk för snöskoterkörning på annans mark.