Högre avgifter för kärnavfall skapar strid

KÄRNKRAFT. Staten anser att avgifterna för kärnavfall är felaktigt beräknade och överväger en rejäl höjning i två steg. Men kärnkraftsbranschen anser att det är Strålsäkerhetsmyndigheten som räknar på fel sätt.

Kärnkraftsbranschens bolag Svensk kärnbränslehantering (SKB) är inte tillräckligt bra på att sia inför framtiden, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Myndigheten valde att räkna om SKB:s förslag till avgifter för kärnavfall 2015-2017 – och landade på en 70 procent högre avgift. Nästa år ska kärnkraftsverken betala 3,8 öre per producerad kilowattimme till Kärnavfallsfonden, i stället för årets 2,2 öre.

Ropar stopp
Kärnkraftsbolagen har, som förväntat, satt hälarna i marken och ropat "stopp" under den remissrunda som just avslutats. Enligt energibranschens remissvar är det i stället SSM, flankerade av Konjunkturinstitutet (KI), som har problem med sina kalkyler.

Annika Åström, ekonom på Strålsäkerhetsmyndigheten, bekräftar att det handlar om två olika beräkningsmetoder som står mot varandra.
– Svensk kärnbränslehantering har utvecklat en statistisk metod för prognos för framtida prisutveckling. Vi, med stöd av KI väger in andra faktorer där vi stödjer oss på nationalekonomiska teorier, säger Annika Åström till Altinget.
Svårigheterna i beräkningarna ligger i det långa tidsperspektivet när det gäller kostnader för avveckling och byggande av slutförvar, 50-70 år.

Ytterligare höjning väntar
Höjningen från 2,2 öre till 3,8 öre är ett första steg, utöver det krävs en höjning för att täcka upp ett underskattning av kostnaderna för avveckling och slutförvar på elva miljarder kronor, enligt SSM.
– 3,8 öre grundar sig bl.a på att dagens låga räntenivå får genomslag i avgiften, där är inte de elva miljarderna inräknade. Då blir avgiften ännu högre.
Energimyndigheten påpekar i sitt förslag att underfinansieringen på elva miljarder kronor kan ses som en direkt subventionering till kärnkraften, vilket i sin tur missgynnar investeringar i enegieffektivisering och annan elproduktion.

SKB får hemläxa i matematik
Den 7 oktober ska SSM lämna över sitt förslag på avgift för nästa period till regeringen. I vanliga fall bestäms avgiften för de kommande tre åren, men den här gången ser förslaget ut att bli för ett år. SSM vill att SKB ser över sina beräkningsmetoder och återkommer med ett nytt förslag för de två sista åren av perioden.

Svaren i remissrundan, som till stora delar opponerar sig starkt mot förslaget, kommer att läsas noga.
– Vi kommer att bemöta de synpunkter som inkommit och avsikten är att beakta inte alla men delar av de svar som inkommit.
Strax före årsskiftet brukar regeringen fatta beslut om avgiften.

 

Forrige artikel Extra åtgärder för att klara tuff regeringsbildning Extra åtgärder för att klara tuff regeringsbildning Næste artikel Avtal med alliansen löser polisproblem för Löfven
Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

Överblick: Fler regioner får restriktioner och bensinpriset kan höjas

ÖVERBLICK. Stockholms region har hyrt in konsulter för 27 miljoner kronor trots sparkrav. Nooshi Dadgostar (V) är beredd att fälla regeringen och Trafikverket varnar för höjda bensinpriser. Blekinge region kan få lokala restriktioner i dag. Läs Altingets överblick.