Hög arbetsbelastning hos idrottslärare

KORTNYTT. Majoriteten av lärare i ämnet idrott och hälsa upplever en hög arbetsbelastning och en knapp tredjedel saknar stöd från skolledningen, visar Skolidrottsbarometern 2018. 

Skolidrottsbarometern 2018 har undersökt arbetssituationen hos lärare i idrott och hälsa. Den har gjorts i samarbete mellan Skolidrottsförbundet, Svenska Idrottslärarföreningen och Lärarförbundet. 

Undersökningen visar att var åttonde lärare upplever att de jobbar mer än 40 timmar i veckan. Och 64 procent av idrottslärare upplever en hög arbetsbelastning. Majoriteten av idrottslärare upplever att de får stöd från skolledningen men 29 procent upplever att de sällan eller aldrig får ett sådant stöd. 

Läs också: Så vill Fridolin öka rörligheten i skolan

– Med tanke på regeringens vilja att öka antalet timmar inom Idrott och Hälsa och skapa mer rörelse i skolan är det särskilt intressant att få veta hur förutsättningarna egentligen ser ut. Skolidrottsbarometern visar att idrottslärarna redan nu upplever en hög arbetsbelastning, säger Pär Ånell, generalsekreterare för Skolidrottsförbundet, i ett pressmeddelande. 

Det område där flest idrottslärare efterfrågar kompetensutveckling är gällande betygssättning. Där uppger 38 procent att de behöver utvecklas.  

Undersökningen visar också att det finns en upplevd nöjdhet bland idrottslärarna. En majoritet, 77 procent, anger att de upplever nöjdhet med sitt arbete i stort.

Forrige artikel Var åttonde flicka tar HPV-vaccin Næste artikel 195 miljoner för kortare cancerköer