Hjälpsam skurk kan få lägre straff

RÄTTSVÄSEN. Brottslingar som hjälper polisen ska kunna få lindrigare straff. Det är innebörden av ett nytt förslag från regeringen.

Förslaget, som granskas av juristerna i Lagrådet, gäller den som medverkar i en utredning om sin egen brottslighet. För att slippa lindrigare undan ska personen lämna uppgifter som på ett väsentligt sätt hjälpa polisen att lösa brottet. Det räcker inte enbart med ett erkännande utan det krävs ytterligare information.

 Regeringen understryker att det enbart är den som lämnar uppgifter om de egna brotten som kommer att omfattas. Det är inte frågan om att införa ett system med så kallade kronvittnen - alltså att en person avslöjar andra brottslingar för att på så sätt få ett mildare straff.

De nya reglerna kan bidra till effektivare utredningar och att tiden mellan brott, utredning och dom blir kortare, menar regeringen.

Redan 2005 lade en utredning, som den dåvarande s-regeringen tillsatte, fram ett likande förslag. Men det ledde inte fram till någon lagändring.

De nya reglerrna ska enligt planerna träda i kraft den 1 april 2015.

Forrige artikel Lag mot våldtäkt byggs ut Næste artikel Ljusnande framtid för unga dröjer Ljusnande framtid för unga dröjer
Sanna Rayman: Hur undviker vi att hösten blir en nystart för pandemin?

Sanna Rayman: Hur undviker vi att hösten blir en nystart för pandemin?

Höst är lika med nystart. Skolbarn får pennskrin och ryggsäckar, vuxna börjar skriva in möten och kick off-tillställningar i kalendrarna. Men, den här hösten riskerar vi att sparka igång pandemin samtidigt som vi försöker starta upp alla de verksamheter som får samhället att snurra.