Hiv ökar bland män som har sex med män

KORTNYTT. Antalet fall av hiv bland män som har sex med män och är över 30 år ökade i Sverige under förra året. Spridningen av hiv i Sverige är dock fortsatt mycket begränsad. 

Antalet rapporterade fall av hiv i Sverige ökade till 480 under 2018. Det kan jämföras med de i genomsnitt cirka 450 fall per år som rapporterats under den senaste femårsperioden. Ökningen gäller framförallt gruppen män som har sex med män och som är över 30 år, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Hiv kan bland annat överföras genom oskyddad sexuell kontakt, via blodtransfusion eller via delade injektionsverktyg hos personer som injicerar droger. Den medicinska behandlingen av hivinfektioner i dag är  mycket effektiv. Det gör att risken för smittöverföring är minimal.

För att upprätthålla det framgångsrika preventiva arbetet i Sverige behövs fortsatt stöd, testning och rådgivning i hälso- och sjukvården för att tidigt upptäcka hiv.

– Då är det viktigt att känna till vilka grupper som är mer utsatta än andra, säger Maria Axelsson, kontaktperson på Folkhälsomyndigheten.  

Senare under våren publicerar Folkhälsomyndigheten en årsrapport med mer detaljerade uppgifter om hiv i Sverige.

Forrige artikel Arbetsförmedlingen varslar 4500 anställda
Dyrare hämtkaffe med ny take away-skatt

Dyrare hämtkaffe med ny take away-skatt

ENGÅNGSSKATT. För att minska nedskräpningen ska en kaffe i engångsmugg bli fem kronor dyrare och en förpackning för livsmedel sju kronor dyrare, enligt ett nytt skatteförslag. Men näringslivets representant i utredningens expertgrupp, skattejuristen Robert Lönn, anser att ett pantsystem vore bättre.